Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 1981

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 1981

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 49e bundel, pagina 200-202.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1982.

Algemeen
JOOSTEN, J. W.: Deserteurs uit West-Friesland e.o. [1807-1808],
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 4, p. 119-120.

JOOSTEN, J. W.: De 62 [moet zijn 32] kwartieren van Jannetje Visser-Roosendaal, romanschrijfster,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 1, p. 10-23, ill.

KWARTIERSTATENBOEK, samenst.: 30 leden van de afd. Den Helder van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Genealogische Werkgroep Den Helder.
Den Helder, 1981, 215 p.

NEDERLANDS repertorium van familienamen: Noord-Holland.
Zutphen, 1981, 2 dl.

RAVEN, G. J. A.: Zuidnederlandse immigranten in West-Friesland 1572-1795,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 4, p. 121-127.

SWART, A. J. G.: Kwartierstaat Swart-Mulder,
Gens Nostra, XXXVI (1981), no. 12, p. 433-439.

BEVERWIJK
AVIS, P. C.: Het gezin en de kleinkinderen van Ewoudt Adriansz (Houtcoper),
Westfriese Families, jrg. 22 (1981), no. 2, p. 61-64.

BROUWER
BELONJE, J: Een familie Brouwer,
Gens Nostra, XXXVI (1981), no. 11, p. 370-373, ill.

CROCK
AVIS, P. C.: De gezinnen van 28 afstammelingen van Jan Albertsz Crock en Dieuw Lamberts Schuytemaker,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 3 en 4, p. 84-96 en p. 104-115, ill.

GOEDHART
GOEDHART, Ch.: Goedhart: 'De Hant van Leijden',
Gens Nostra, XXXVI (1981), no. 12, p. 409-413, ill.

TEN HOOPE
HOOPE, M. M. ten [en] J. W. Joosten: Ten Hoope [aanvulling op Westfriese Families, 18e jrg., nr. 3],
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 2, p. 54-56.

KORVER
VOOROUDERS van meester Pieter Corver (aanvulling op Westfriese Families, 16e jrg., no. 3, p. 35-37),
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 2, p. 60-61.

VAN LANGEN
DUNSELMAN-BORGERS, Agnes: Genealogie Van Langen.
Driehuis, 1981, 134 p., ill.

VAN DER MIEDEN
BELONJE, J.: De afkomst der familie Van der Mieden van Opmeer,
De Nederlandsche Leeuw, XCVIII (1981), no. 2-3, kol. 69-73.

MOL
GRIENT, J. H. van der: Het geslacht 'Mol' (Westfriese Geslachten, XVIII).
[Hoorn], 1981, 80 p., ill.

MUNTJEWERFF
MOLENDIJK-VAN DER PLOEG, A. G.: Genealogie Muntjewerff,
Gens Nostra, XXXVI (1981), nr. 6, p. 189-196, nr. 7/8, p. 240-250 en nr. 12, p. 431-432 (aanvullingen), III.

OLIJKAN
SWART, A. J. G.: OIijkan was OIy,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 4, p. 99-104.

OP DEN KELDER
KELDER, H. op den: Stamboom van de familie Op den Kelder.
Nibbixwoud, 1980, 27 bl., ill.

PAAY
MOLENAAR-VISSER, J.: 'De Familie Pay, Paey, Paai, Paay' (vervolg),
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 1, p. 4-9, 24-32, no. 2, p. 33-47, ill.

POOL
BOS, D.: Familie Pool: de levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk 1576-1981.
Alkmaar, 1981, 330 p., ill.

ROGGEVEEN
ADDENDA en corrigenda bij familielijst Roggeveen (Westfriese Families, 19e jrg., no. 3),
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 2, p. 47-48.

QUERNER
JOOSTEN, J W: Grofsmeden, broodbakkers en schoolmeesters: de familie Querner,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 3, p. 65-79, ill.

ROOSBOOM
KUYPER Mz., J: Roosboom,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 2, p. 56-58.

SCHAAP
SCHAAP, A. T. M.: Stamboom van de familie Schaap 1680-1980.
Ursem, 1980, [94 p.], iII.

SCHEKKERMAN
DEUGD, L. R.: Fragment-genealogie Schekkerman,
Westfriese Families, 22e jrg. (1981), no. 2, p. 50-53.

SCHOTTEN
SCHOTTEN, J, P. Schotten en W. Schotten: De families Schotten.
Alkmaar, 1981, 52 p.

STELTENPOOL
SMIT, A. A. G. en A. C. Steltenpool: Stamboom van het geslacht 'Steltenpool'.
Wognum, 1981, 103 p., iII.

STUIJT
BARENDREGT, H. J: Stuijt-Van Heukelum Stuijt (Rooms-Katholiek - Spanbroek),
Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, dl. 7 (1981), p. 235-286, ill.

WORMSBECHER
WORMSBECHER, H.: Genealogie Wormsbecher.
Arnhem, 1981, 57 bl., ill.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap