Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 2007

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 2007

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 75e jaarboek, pagina 185-189.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2008.

Algemeen
BROEK, Hans van den: Kwartierstaat Veken.
Koggenland, jrg. 22 (2007), nr. 1, p. 9-15, foto's.

HOEFNAGEL, Jan: Urker dienstmeisjes in Hauwert.
Historisch Genootschap Hauwert, jaarboek nr. 12 (2006), p. 101-106, foto's.

RIDDER, Femia de: Kwartierstaat van Grietje Zwakrnan.
Hollands Noorderkwartier, jrg. 21 (2007), nr. 3 (afl. 71), p. 75-81, ill.

SMIT, Adrie: Bidprentjes van 1651 tot 1800.
Wognum, 2007. 200 p., ill.

APPELMAN
APPELMAN, Jan: JanAppelman (1794-1872).
Prescott, 2006. 18 p., foto's, ill. Aanvulling op het boek '500 jaar familie Appelman'.

BEEKMAN
SCHOENMAKER-GROOT, Lida: Geschiedenis van de familie Beekman: een sigarenfabriek in Grootebroek.
Oud Stede Broec, jaarboek 15 (2006), p. 113-118, foto's, ill.

BLOKKER/OOSTERBLOKKER
NAN, Peter: Jan Fransz van Oosterblokker en zijn nageslacht Blokker.
Heemstede, 2006. 24 p., ill. Genealogische gegevens betreffende de families Blokker en Duijves. Bevat enkele transcripties van notariele akten en transportakten betreffende de vererving van bezittingen onder Oosterblokker en Hem in de 17e eeuw.

BOBELDIJK
BOBELDIJK, Albert (met aanvullingen van Gerard Appel): Veertig jaar een groente- en fruithandel.
Jaarboek Stichting Historisch Spanbroek-Opmeer (2007), p. 3-7, foto's. Betreft familie Bobeldijk.

BOS
MUIS, Jack: Genealogie van Johan Karel Bos.
De Gouden Engel, nr. 17 (2007), p. 27 -31, ill.

BOS-BOSCH
BOSCH, Nico: Familie Bos-Bosch in Wognum en Nibbixwoud.
De Cromme Leeck, jaarboek 10 (2007), p. 61-67, ill., foto's.

BUTTER
GROOT, Koos: De familie Butter.
Historisch Genootschap Hauwert, jaarboek nr.12 (2006), p. 17-23, foto's, ill.

CAARLS
DONGEN-CAARLS, Els van: Van zadelmakerij tot manufacturenwinkel.
Jaarboek Stichting Historisch Spanbroek-Opmeer (2007), p. 42-51, foto's. Betreft familie Caarls.

COMMANDEUR
APPEL, Gerard: Uit het leven van een warme en later kouwe bakker.
Jaarboek Stichting Historisch Spanbroek-Opmeer (2007), p. 55-60, foto's. Betreft Piet Commandeur.

DUDINK
DOORNUM, Harry van: Het verhaal van Dirk Dudink (1899-1977).
De geschiedenis van Ursem in een ringband, 2007, p. 907-918, foto's.
Levensbeschrijving van Jan Dudink (1867-1956) en zijn zoon Dirk, met overzichten van de families Dudink en Vlaar.

FLORISZ
SWART, Peter: Genealogie van de familie Florisz.
In: De Ruyter, Themanummer Levend Verleden, Helderse Historische Vereniging, 2007. p. 24 -25, ill., foto's, krt.

HOUTTUIJN
SWART, Peter: Genealogie van Adriaan Dirksz Houttuijn
In: De Ruyter, Themanummer Levend Verleden, Helderse Historische Vereniging, 2007. p. 41-43.

JONG
JONG, Kees: Jong van Jong tot Oud en van oud tot jong. Stamboom van de rooms katholieke West-Friese familie Jong.
Schoorl, 2007. 440 p., foto's, ill. Genealogie over de periode 1644-2000. Met uitgebreid personenregister.

KAIJER
HOOGLAND, Martien: De gezusters Kaijer.
Ondernemend volk!, jaarboek Stichting Hoochhoutwout (2007), p. 3-12, foto's. Twee bijzondere vrouwen uit een bijzonder gezin (deel 2).

KALVERDIJK
KALVERDIJK, Ger: Genealogie Kalverdijk.
Hollands Noorderkwartier, jrg. 21 (2007), nr. 2 (afl. 70), p. 51-64, ill.

KAMPEN
KAMPEN Az., Hans van: Genealogie familie Van Kampen.
Magazine Stichting Oud Obdam-Hensbroek 2007, nr.10, p. 2-11, foto's, ill.

KLEY
SCHARP, P.H.H.: Uit dezelfde Kley gebakken. een deelparenteel van Sijvert Kley.
Pijnacker, 2007. 59 p., ill. Betreft de familienamen Kley, Klaij en Claij. Met uitgebreid naamregister en familiewapen.

KLOOSTER
GENEALOGIE van Johannes van der Klooster.
Westfriese families, jrg. 48 (2007), nr. 3, p. 86-92.

KLOOSTER
KLOOSTER, Pieter van der: Cornelis van der Klooster, vanuit St. Annaland naar Winkel.
Westfriese Families, jrg. 48 (2007), nr. 1, p. 17-29.

KOEMEESTER
JOOSTEN, J.W.: Msluiting der R.K.-familie Koemeester.
Westfriese families, jrg. 48 (2007), nr. 3, p. 92-103. Eerste deel in jrg. 44 (2003), nr. 3.

KOENIS
BLOM, Sjaak: Koenis boert goed.
Jaarboek Stichting Historisch Spanbroek-Opmeer (2007), p. 10-19, foto's. Betreft fouragehandel.

KORFAGE
DEKKER, Ed: Familie Korfage en Wogmeer 61.
Wogmeerkroniek, nr.11 (2006), p. 3-16, foto's. Leven van Theo Korfage (1891-1975) en Neeltje Wijnker (1894-1986) en hun nazaten.

LAAN
BROEK, Hans van den: Genealogie van Cormelis Laan (deel 1).
Koggenland, jrg. 22 (2007),nr. 3, p. 62-67.

MANSHANDEN
MANSHANDEN, Tinie: De familie Manshanden-De Haan.
't Magezointje, uitgave stichting Oud Onderdijk,jrg. 14 (2007), nr. 26, p. 13-16.

NIELE
HAAN, Bep de: De familie Niele uit De Weere.
Ondernemend volk!, jaarboek Stichting Hoochhoutwout (2007), p. 49-53, foto's.

NIEUWSTADT
CLEVEN, Martin: Afkomst en nageslacht van Wijnand van Nieuwstadt : Raad en burgemeester van de stad Hoorn. Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie Roermond, 2006. 20 p., ill. Bevat genealogische gegevens van o.a. de families Van Nieuwstadt, Opperdoes, Alewijn, Verloren, Van Stralen, Akerlaken en Pauw.

ONNEWEER
VLIET, Albert van der: Kwartierstaat van Tinus Onneweer : slager en kastelein te Grootebroek.
Oud Stede Broec, Jaarboek 15 (2006), p. 123-125, foto's, ill.

PLUKKEL
POSTMA, Thijs: Postma - PlukkeI een genealogie.
Grootebroek, 2007. 73 p., foto's, ill.

RINGERS
RINGERS, J.N. Familiearchief Ringers, deel 8.
's-Gravenhage, 2007. [249] p., ill.

RHODENS
DURIEUX, Frans Ph.: Rhodens : een Westfries Geslacht / a West Frisian Family.
Den Haag, 2007. 91 p. , foto's, ill.

SCHUITEMAKER
SCHUIJTEMAKER, D.: Geertje Schuitemaker (1870-1956), 'zomaar een meissie uit Grosthuizen'.
Hemony, Jaarboek Veenhoperkogge, nr. 10 (2007), p. 21-23, foto.

SPRUIT / SPRUIJT
LUKEN, Marry: Een familie Spruit (Spruijt).
Koggenland, jrg. 22 (2007), nr. 1, p. 16-19.

STAPEL
BEUKEMA, J.O.: Parenteel van Claas Stapel.
Schoorl, 2006. 93 p.

TEMME
TEMME, Nic: Nic Temme koninklijk onderscheiden. Wiskundige nu 'ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw'.
Oud Stede Broec, Jaarboek 15 (2006), p. 22-26, foto's.

THIEL
WINDT, Jan: Pater Piet van der Thiel: het levensverhaal van een missionaris uit Lutjebroek.
Oud Stede Broec, Jaarboek 15(2006), p. 4-17, foto's.
Piet van der Thiel (1923-) was missionaris in Ghana van 1953-1968.

VIS
BAKKER-BRUIJN, G.: Vervolg fragment parenteel van Pieter Arisz. Vis te Venhuizen.
Westfriese Families, jrg. 48 (2007), p. 29-33, p. 54-65.

VISSER
SCHOENMAKER-GROOT, Lida: De geschiedenis van een familie Visser te Bovenkarspel.
Historische vereniging Oud Stede Broec, Jaarboek 15 (2006), p. 98-105, foto's.
Nazaten van Dirk Visser (1848-1933) geboren te Lutjebroek en van Willem Visser (1899-1956).

VLUGH
THIJSSEN, Will C.: De genealogie van de familie Vlugh.
In: De Ruyter, Themanummer Levend Verleden, Helderse Historische Vereniging, 2007. p. 60.

VUURE
DEKKER, Ed: Hensbroeker families, deel 4.
Magazine Stichting Oud Obdam-Hensbroek 2007, nr. 11, p. 18-28, foto's, ill. Betreft de 19e en 20e eeuwse geschiedenis van de familie Van Vuure op boerderij 'Ons Genoegen' Dorpsweg 99 te Hensbroek.

WEEL
OUDEJANS, W.: Tinus Weel. Een leven ver van huis.
Wogmeerkroniek nr. 11 (2006), p. 28-34, foto's. Tinus Weel woonde na 1951 in Nieuw Zeeland en Australië.

WEEL
WEEL, Gerard: Drie generaties Weel uit Onderdijk (delen 3 en 4).
't Magezointje, uitgave stichting Oud Onderdijk, jrg. 14 (2007), nr. 26, p. 2-6 en nr. 27, p. 12-16, foto's.

WILLEBRANDS
WINDT, Jan: In memoriam Jo Willebrands.
Oud Stede Broec, Jaarboek 15 (2006), p. 93-94, foto's.
Necrologie van de in Bovenkarspel geboren kardinaal Willebrands (1909-2006).

WINKEL
BIERMAN-JONKER, Tinie: De nakomelingen van Dirk Winkel (1851-1921) en Niesje Houter (1851-1925).
Westfriese Families, jrg. 48 (2007), p. 1-15, p. 37-52, p. 73-84, p. 110-121, foto's.

WITTE
KALDENBACH, Jos en Nico WITTE: Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn. Een bierbrouwers- en zeepziedersfamilie uit Gesmold.
Oud Hoorn, jrg. 29 (2007), nr. 3, p. 95-102, foto's, ill.

ZEILEMAKER
SPIJKER, P.: De geschiedenis van Dorpsweg K99 en de familie Zeilemaker.
Twisca, 11 (2007), p. 58-59, foto.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap