Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 1990

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 1990

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 58e bundel, pagina 180-182.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1991.

Algemeen
GEUS, J.P.: De impost op het trouwen en begraven in de grensgebieden van Koedijk met Oudkarspel en Sint Pancras.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 5 (1990), p. 11-14.

GULDEN, Het, Vlies.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 4 (1990), p. 67-69.
Betreft de herberg 'Het Gulden Vlies' te Alkmaar.

HAAS, M.A.: De 64 kwartieren van Maarten Anne Haas, penningmeester.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 4, p. 115-126, ill.

KASPAR Witte: bierbrouwer, handelaar en weldoener.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 4 (1990), p. 73-77.

KWARTIERSTATEN deel 1 Hollands Noorderkwartier.
Alkmaar, 1990. 156 p.

NEEFJES, P.M.: Kwartierstraat Neefjes-Boots.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 2, p. 46-54.

REUS,J. DE: Kwartierstraat De Reus (vervolg).
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland', jrg. 5 (1990), nr. 1, p. 12-16, nr. 2, p. 37-40 en nr. 4, p. 82-85.

BOTMAN
BOTMAN, P.J.J.: Het Westfriese geslacht Botman.
[Hoorn], 1990. 220 p., ill. Westfriese Geslachten, XXIX.

DURINGH /ELEMAN
BUNSCHOTEN-WIJNANTS, J.C.J. en A.M.W. Bulk-Bunschoten: Claes Jansz Du(y)ring alias Claes Eelmans: een zestiende-eeuwse Hoornse ruziemaker en zijn familie.
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, 44 (1990), p. 97-114, ill.

HAVERKORN
DEKKER-LOER, Nel: Genealogie Haverkorn.
Kakelepost, jrg. 5 (1990), nr. 2, p. 15-17, ill.

HOEK
HOEK, P.: Schermer Hoeken.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 5 (1990), p. 16-20.

HOFF, VAN 'T
HOFF, H.J.C. VAN 'T: Van 't Hoff.
Heusden, 1990. 77 p., ill.

HOFSTEDE, TER
HOFSTEDE, P. TER: Tien generaties van de familie ter Hofstede.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 2, p. 33-45 en nr. 3, p. 84-98, ill.

KORVER
KORVER, J.A.: Genealogie Korver: afstammelingen van Pieter Woutersz Korver, Oterleek 1624.
Naarden, 1990. 117 bl., ill.

LELIJ
HERINGA, J.W.: De familie Lelij: doopsgezinde kooplieden te Hoorn.
Leiden, 1990. 71 p., ill.

MIN
MIN, H.J.: De familie Min: een geslacht uit Bergen in Kennemer!and.
Schoorl, 1990. 240 p., ill.

MINNES
BULK-BUNSCHOTEN, A.M.W.; J.C.J. Bunschoten-Wijnants: Het Hoornse regentengeslacht Minnes.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 3, p. 98-103 en nr. 4, p. 127-138.

MOOIJ
KWARTIERSTAAT van H.W.A. Mooij, de laatste eigenaar van het Gulden Vlies, één der oudste 'herbergen' van Alkmaar.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 4 (1990), p. 70-72.

NIEROP
NIEROP, D.: Een broodbakker op de kaasmarkt.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 5 (1990), p. 11-14.

POTVEER
JOOSTEN, J.W.: Potveer: in (veer-)schuiten.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 1, p. 1-24, ill.

PRONK
HOUTENBOS, Piet, Joop Pronk: Familiegeschiedenis Pronk-Appelman uit Avenhorn.
Avenhorn, 1990. 80 p., ill.

SCHIPPER
LANGEDIJK, H.: Stamboom van de familie Schipper 1700-± 1985.
Schoorl, 1990. 192 p., ill.

SMIT
NOG meer Smit.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 2, p. 55.

SPAAN
JOOSTEN, J.W.: De stamreeks Spaan bij twee oude foto's.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 4, p. 105-112, ill.

SPIL
ETIES, J.P.M.: Genealogie Spil.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland' ; jrg. 5 (1990), nr. 3, p. 63-67.

STAVERING
BAIS-HILLEN, D.J.: Familie Stavering.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 3, p. 81-83.

TERMAAT
BEETS-ZWAAN, G.: Termaat.
Westfriese Families, jrg. 31 (1990), nr. 1, p. 25-31, nr. 2, p. 56-67 en nr. 3, p. 69-81.

WEESHOFF
BOKHOVE, G.E.: Weeshoff, een schildersgeslacht uit Schermerhorn: schilderijen en tekeningen van drie generaties huisschilders 1825-1930. Verschenen bij de tentoonstelling in het Rijper Museum. 'In 't Houten Huis', september en oktober 1990.
De Rijp, 1990. 18 p., ill.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap