Westfriese families
Westfriese Families

Nieuws » 2022

Nieuwe voorzitter: Ed Dekker

Het is een voorrecht dat ik mij tot u mag richten als nieuwe voorzitter van Stichting Westfriese Families.

Ed Dekker. Ik ben Ed Dekker uit Hensbroek (1957), geboren en getogen in de polder De Berkmeer (het – zo voelt dat – geografische hart van West-Friesland, het gebied binnen de Westfriese Omringdijk; toen gemeente Heerhugowaard).
Als boerenzoon belandde ik in 1977 in de regionale journalistiek bij het Noordhollands Dagblad. Bij deze krant werk ik nog steeds, sinds kort niet meer als regioverslaggever maar als opmaakredacteur van regionale pagina's.

Oktober 1996 kwam ik in het bestuur van Westfriese Families. Enkele maanden later werd ik secretaris, na het onverwachte overlijden van voorzitter-secretaris Bert Wit.
Na 25 jaar is het secretariaat overgegaan naar ons bestuurslid Jan Peereboom en heb ik de plek ingenomen van Harold Bos die ons in 2019 is ontvallen.

Zonder verleden geen heden
Zonder verleden geen heden, daarom boeit mij regionale historie en de personen die daarin een rol speelden. Om deze reden ben ik ook actief bij het Westfries Genootschap. Ook voor de krant dook ik vaak in het verleden.
Nog steeds schrijf ik voor een aantal tijdschriften genealogisch getinte artikelen over mijn directe omgeving. En als voorzitter van Stichting Vrienden Hensbroeker Kerk mag ik heel dicht bij een rijksmonument staan (de stichting is sinds drie jaar eigenaar van het multifunctionele kerkgebouw uit 1658).

Het is mij een eer in de voetsporen te treden van Piet Avis, Bert Wit, Piet Boon, Klaas Bant en Harold Bos, de opeenvolgende voorzitters van Westfriese Families. Als stichtingsbestuur blijven wij ons inzetten om de genealogie in en rond West-Friesland te bevorderen.

Digitaliseren
Met hulp van velen – donateurs en anderen – lukt het ons om al 63 jaar lang een tijdschrift uit te geven, nu drie keer per jaar. Al deze jaargangen hebben een schat aan gegevens van en verhalen over honderden West-Friese families opgeleverd. We zijn bezig om deze papieren rijkdom te digitaliseren en via onze website voor een groot deel toegankelijk te maken. U hoort daar meer van!

Als bestuur zijn we ook trots op de Najaarsfamiliemiddag, onze jaarlijkse contactbijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden. Met altijd enkele sprekers over een West-Friese familie of een ander regionaal genealogisch onderwerp.
Ook de elfde editie van deze middag – afgelopen september – was een succes.
In 2023 is de bijeenkomst op zondag 24 september. Noteer 'm alvast in uw agenda!

Ed Dekker, voorzitter
december 2022


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap