Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1985 (jaargang 26) » No. 1 » pagina 32

Grootebroekers, die ver van huis stierven

Onderstaande gegevens vond ik in een dodenboek van de Rooms-Katholieke Statie te Grootebroek in het provinciaal archief te Haarlem.
Het leek mij nuttig deze namen te noteren. Hoevelen zullen er in de vele zee-oorlogen van de "Gouden Eeuw" gebleven zijn, waarvan thuis taal noch teken vernomen werd?

1694 Marti Cornelis Pietersz. Creuck (Kreuk), qui obiit In Carcere Dunkerkae (die overleed in de gevangenis van Duinkerken).
1694 Juny Simons Jansz. obiit Rigae (overleden te Riga).
1695 Aug. Paulus Jansz. obiit in Suriname.
1695 Jacob Broersz. tulp, qui lapide praegrandi en monte Decedente (die door een zware steen (rotsblok?) in de bergen gedood werd).
1698 19 Nov. Reyner Jansz. et Jacob Jansz. fratres inter Enckhusam et Stavordiam naufragiam passi peridae (broeders die. tussen Enkhuizen en Stavoren verdronken zijn).
1699 17 April Arent Cornelis, Mortuus in navi ad Indias orientalis Inter Promontarium Bone Spei en Bataviam (overleden op zee tussen Kaap de Goede Hoop en Batavia).
1704 7 April circa hoc freek Pietersz. in navi Bellica in expedition Pro filia caesaris (omstreeks die tijd gesneuveld. in de zee-oorlog in een expeditie voor de dochter van de keizer (Margaretha Theresia).
1704 19 Nov. Dirk Jacobsz. qui naufragio Perüs (die op zee overleed).
1707 1 Febr. Jacob Pietersz. Molenaar, mortuus in expedition in navi Bellica (gesneuveld in de zeekrijg).
1707 26 Sept. Pieter Cornelisz. Pluym in navi Bellica (als voren).
1709 1 Juni Rieuwert Pouwels obiit in India Orientalis (overleden in Oost-Indië).
1710 19 Sept. Cornelis Pietersz. in Naufragio Perijt (op zee overleden).
1711 Cornelis Hanestaart obiit in Suriname . . . . . . .
1712 Juni Cornelis Pluym in Naufragio perijt (op zee overleden).
1718    
20 Nov.  
Jan Dirksz. de navi Aedens in mari submersus est (eveneens in zee verdronken).

P. Kistemaker
Andijk.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap