Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

35 Jaar Westfriese Families IV

In de afgelopen 35 jaar heeft onze stichting betrekkelijk weinig bestuursleden "versleten". Gedurende de eerste dertig jaar was Mr. P.C. Avis voorzitter (1954-1983). Na diens overlijden nam de huidige voorzitter dhr. A.J. Wit de functie over en kreeg daardoor een dubbelfunctie. Want reeds in 1976 had hij het secretariaat overgenomen van mevr. K.A. Visser-Molenaar. Deze had de baan bekleed vanaf 1963, waarvan vanaf 1970 ook als dubbelfunctie, nl. secretaris/penningmeester. De eerste secretaris was Ir. C. Koeman geweest van 1954 tot 1963.
De penningen zijn tot heden door vijf mensen beheerd. Ir. C. Koeman was naast secretaris dus ook penningmeester (1954-1963). Hij werd opgevolgd door dhr. G. Nes Pzn. tot 1969, waarna mevr. K.A. Visser-Molenaar naast het secretariaat ook het penningmeesterschap op haar schouders nam. In 1976 beheerde dhr. P. Boon een jaar onze kas, waarna in 1977 dhr. M.A. Haas als penningmeester aantrad en deze functie tot heden met veel succes en ambitie vervult.
De redactie van ons tijdschrift heeft steeds uit meerdere personen bestaan. Van 1954 tot en met 1973 was Ir. C. Koeman de hoofdredacteur. Hij werd opgevolgd door dhr. P. Boon, die in 1978 de geïllustreerde verdubbeling van ons kwartaalblad tot stand bracht. Eind 1981 legde hij zijn functie neer en nam de huidige hoofdredacteur, dhr. J.W. Joosten, de samenstelling van ons blad van hem over. Vanuit het bestuur van het Genootschap heeft er ook altijd een vertegenwoordiger in ons bestuur gezeten. Dit begon in 1954 met drs. T. Mulder tot 1964. Vervolgens mej. A.P. Klaver 13 jaar lang, waarna in 1977 dhr. J.H.N.W. Raat zijn intrede deed en deze plaats tot heden nog steeds inneemt.
Tenslotte zijn er nog een aantal toegevoegde bestuursleden geweest zonder speciale functie. In chronologische volgorde waren dat dhr. P. Noordeloos en dhr. P. Kistemaker (1954-1960), dhr. K. Koster en dhr. J.W. Leeuw (1963-1976), Ir. C. Stapel (1969-heden), drs. K. Bant (1969- 1973 en 1978-heden) en vanaf 1982 redacteur van de reeks "Westfriese Geslachten", dhr. K. Blauw (1975-1979), mevr. F.G. Schneiders-Swart (1977-1985), dhr. J. Leeuw (1983-heden), mevr. S. Messchaert-Heering (1983-heden) en dhr. J.G. Gutker de Geus (1985-heden).
Allerlei speciale, vaak niet-bestuurlijke klussen werden en worden door deze laatste groep bestuursleden uitgevoerd. Een woord van dank aan allen, die de afgelopen 35 jaar hun krachten hebben gegeven aan onze commissie c.q. stichting, is hier dan ook zeker op zijn plaats.

JWJ.


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap