Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1989 (jaargang 30) » No. 3 » pagina 96

35 Jaar Westfriese Families III

In 1963 werd besloten om grotere genealogieën niet meer in het kwartaalblad op te nemen, maar als apart boekje te laten verschijnen in een nieuwe serie, "Westfriese Geslachten" genaamd. Het eerste deeltje was een overzicht van de familie Donker, samengesteld doorde hoofdredacteur Ir. C. Koeman. Ook het tweede en derde nummer, over resp. de families Saal en van Balen Blanken, waren van zijn hand.
Op onregelmatige tijden verschenen nu van de hand van allerlei auteurs de verschillende families op papier, met als uitschieters nr. XII "Appelman", dat in drie delen verscheen, en nr. XIII "Mantel", dat als een dikke pil voor het eerst in genaaide en gelijmde vorm verscheen. Voordien waren de boekjes steeds geniet. Met deel V "Wonder" kwam de omslag in gebruik, zoals die nu, op een enkele kleine verandering na, nog steeds wordt gebruikt. En zo verschenen in de loop der jaren 27 deeltjes in onze serie, waarvan sommige met weinig succes werden verkocht, doch de meesten vlot van de hand gingen. Mede doorde soms beperkte oplage zijn nu de deeltjes 1 t/m XVI al geheel uitverkocht. Door fotocopieën van deze uitgaven in eigen beheer te maken, kunnen toch nog vele belangstellenden tevreden worden gesteld. Overigens is dit pas mogelijk sinds in 1982 een eigen fotocopieerapparaat werd aangeschaft. Onze penningmeester, de heer M.A. Haas, die ook onze "uitgeverij" beheert, heeft sindsdien met veel enthousiasme zeker enige tienduizenden copieën afgedraaid, zowel van de familieboekjes als van het kwartaalblad. Hij stelde ook de alfabetische naamregisters op de beide series samen, die nu ook te koop zijn.
In 1988 verscheen deel XXV in de serie Westfriese Geslachten. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit verscheen de fam. Rood in een zilveren jasje en was met een vrijwel uitverkochte oplage van 750 exemplaren één van onze bestsellers. Toch wordt het de laatste jaren steeds moeilijker om een rendabele uitgave te verzorgen, omdat er steeds commerciëler gedacht moet worden, helaas. Wil een uitgave een beetje redelijk in prijs blijven, dan is een minimum oplage van 175 exemplaren al gauw noodzakelijk. Hierdoor dreigen kleine(re) families niet meer voor publicatie in boekvorm in aanmerking te komen, ook al zijn ze nog zo interessant. Een vervelende ontwikkeling, die het bestuur dan ook ten zeerste betreurt, maar waaraan zij echter weinig kan veranderen. Toch zal zij blijven trachten in de komende jaren een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van de serie te blijven verwezenlijken.

JWJ.


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap