Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 2006 (jaargang 47) » No. 1 » pagina 36

Wijziging redactieadres

Met ingang van dit nummer zal de redactie van het kwartaalblad in handen zijn van mevrouw G. Bakker, Westerbuurt 15, 1606 AK Venhuizen.
De combinatie van het voeren van de redactie van het blad en het drukklaar maken vergt teveel tijd. Het is tenslotte een liefhebberij en dat moet het ook blijven. Mede daardoor heb ik verleden jaar besloten het redactiewerk over te dragen aan iemand anders. Mevrouw Bakker was zo vriendelijk het werk van mij over te nemen mits zij assistentie zou krijgen van onze waarnemend voorzitter. Voorlopig zal ik haar bijstaan bij het drukklaar maken van het blad. Ik wens haar daarbij veel succes.

Jaap van Beek


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap