Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1989 (jaargang 30) » No. 2 » pagina 64

35 Jaar Westfriese Families II

Het eerste nummer van Westfriese Families verscheen in september van het oprichtingsjaar 1954. Drie vellen kwarto-formaat werden gestencild en gevouwen, zodat er een blad met zes pagina's ontstond. Het abonnement kostte voor leden van het Genootschap ƒ 2,- en voor niet-leden ƒ 3,-. Deze splitsing zou vrij snel los gelaten worden.
De eerste jaren was het verschijnen van het blad nogal onregelmatig, zodat een jaargang meerdere kalenderjaren kon beslaan. Zo vindt de afsluiting van de eerste jaargang pas halfweg 1956 plaats. En van april 1960 tot augustus 1963 verscheen er door verschillende samenvallende omstandigheden zelfs geen enkel nummer. Het uiteindelijke gevolg was dat in de 35 jaar van ons bestaan slechts 30 jaargangen zijn verschenen. De 2e jaargang, 8 pagina's groot, verscheen in druk en met nr. 3 van de 4e jaargang werd het blad uitgebreid tot 12 pagina's en werd het geheel vastgeniet. Dit had mede tot gevolg dat de ledenbijdrage tot ƒ 4,- werd opgetrokken.
Met ingang van 1967 (8e jaargang) werd ons blad opnieuw uitgebreid, nu tot 16 pagina's. Doordat het aanbod van copie steeds beter werd, behoefden de redactieleden zelf steeds minder te publiceren stof aan te leveren. Het blad verscheen nu ook regelmatig vier maal per jaar en in deze vorm reeds een tiental jaren. Wel was in 1972 de contributie tot ƒ 6,- per jaar verhoogd. Omdat er steeds vraag bleef naar oude, reeds lang uitverkochte nummers van ons tijdschrift, vond in 1977 herdruk plaats van de eerste zeven jaargangen, gebundeld in boekvorm. De oplage van 100 stuks ging vlot van de hand. In hetzelfde jaar werd de contributie verhoogd met 50% tot ƒ 9,-.
In 1978 vond een drastische verandering plaats. Het aantal pagina's werd in één klap verdubbeld tot 32, terwijl daarnaast ook opname van foto's en andere illustraties mogelijk werd. Het geheel zag er meteen veel beter en interessanter uit. Wel werd daardoor de contributie opnieuw verhoogd, nu tot ƒ 12,50. Voor de leden bleek dat geen bezwaar. Het blad werd duidelijk gewaardeerd.
De laatste contributieverhoging vond in 1985 plaats. De contributie werd toen ƒ 15,-.
In de nieuwste vorm verschijnt ons blad al weer 10 jaar, thans in een oplage van 800 exemplaren. En de toekomst? Mogelijk nog meer pagina's en in kleur? Wie weet!

JWJ.


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap