Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1985 (jaargang 26) » No. 1 » pagina 16

Westfriese zeelieden in Noordafrikaanse gevangenschap (2/5)

Jacob Pietersz Molenaar bleek de schrijfkunst goed meester te zijn. Hij verzond talrijke brieven naar de Staten-Generaal, eerst uit Miquenes (het huidige Meknès), later uit Fez, waarin hij het droevige lot der slaven onder ieders aandacht bracht. Een van deze brieven uit 1741 volgt na deze inleiding. De schipper en de stuurman van 'de Bonte Hond' hadden het geluk in 1743 te behoren tot een groep van 14 Nederlandse slaven, die naar het vaderland mocht terugkeren. Onder hen bevond zich Jan Cornelisz Dekker uit Zwaag, die al vanaf 1715 in Marokko verbleef.

 Vermoedelijk was Jacob Pietersz Molenaar, tezamen met de andere opvarenden van 'de Bonte Hond', inmiddels naar Fez overgebracht, waardoor hij deze kans op de vrijheid miste. Nu duurde het nog tien jaar. Een eind 1752 tussen de Republiek en Marokko gesloten vredestractaat hield ook de lossing van alle gevangenen in. Op 17 februari 1753 kwam Jacob Pietersz Molenaar bij Texel binnen en op 23 februari was hij in Amsterdam. Op 20 mei van hetzelfde jaar trouwde hij te Wijdenes met Antje van Meurs en op 16 december werd hun zoon Pieter gedoopt. Snelheid van handelen kon Jacob Pietersz Molenaar bepaald niet worden ontzegd.

Vele Westfriezen overkwam hetzelfde als Jacob Pietersz Molenaar. In het hieronder opgenomen overzicht heb ik de mij bekende zeelieden opgenomen, die voor korte of langere tijd als slaaf in Noord-Afrika verbleven. Daarbij heb ik mij beperkt tot de dorpen van het oostelijk deel van West-Friesland en hebben de gegevens alleen betrekking op het tijdvak na ca. 1680. Tenslotte vermeld ik slechts die personen, waarvan mij een achternaam bekend is. Veel vaker werd alleen een patroniem vermeld en het totale aantal Westfriese slaven is dan ook vele malen groter.

Naam Woonplaats Jaar * Funktie aan boord
Cornelis Cornelisz Visch
Claas Jacobsz Schots
Jan Willemsz Koedooder
Jan Jansz de Jonge
Jan Cornelisz Koet
Cornelis Pietersz Veer
Dirk Pietersz Backer
Jan Cornelisz (van der) Wolf
n.b. Overleden voordat hij kon
worden gelost.
Jan Jacobsz Heerschap
Gerrit Heijnsz Koster
Claas Jansz Portegijs
Pieter Maars
Mr. Jan Meiers
Pieter de Boer
Pieter Raven
Berkhout
Berkhout
Grootebroek
Hauwert
Hensbroek
Hoogkarspel
Lambertschaag
Lambertschaag


Lutjebroek
Midwoud
Midwoud
Nibbixwoud
Nibbixwoud
Oosterleek
Oosterleek
1679
1690
1739
1686
1691
1722
1727
1722


1694
1726
1687
1686
1685
1739
1739
stuurman
bootsman
matroos
matroos
?
?
?
?


?
?
?
stuurman
?
schipper
stuurman

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap