Onderwerp: Jan Lauerensz van Loosen (1550-1617)

Al jaren erger ik mij aan het artikel over de Zuid-Nederlandse
immigranten in West-Friesland op de website van WF en wel in het
bijzonder de aantekeningen over mijn stamvader Jan Lauerensz van Loosen
(1550-1617).  De schrijver weet niet wanneer hij geboren is en ook ik
weet de juiste datum niet, maar uit notariële akten is duidelijk te
herleiden dat hij in 1550 geboren moet zijn. Jan Lauerensz was gehuwd
met Sybrecht Hendricksdr., maar haar naam was geen "Hartshooft", dat was
n.l. de naam van haar stiefvader. Ook is er geen enkel bewijs dat haar
moeder, Joost Symonsdr., verwant was aan de vrouw van Meindert Semeijns
of dat zij en de vrouw van Semeijns zouden afstammen van nageslacht van
Jan I Graaf van Egmond  (Buyskes zuigt dat uit zijn duim).

Verder is Jan Lauerensz niet de stichter geweest van het Snouck van
Loosen geslacht, maar van het Van Loosen geslacht. Uit ene Petronella
van Loosen gehuwd met Samuel Snoeck, deze kocht de naam Snouck van
Loosen,  is het Snouck van Loosen geslacht ontstaan en dat was na één
generatie al weer uitgestorven.

De waarheid rond de familieaantekening dat Jan Lauerensz van Loosen
rentmeester was van de Vrouwe van Jever is correct.  Hij is daar samen
met een aantal Vlaamse Kunstenaars (o.a. beeldsnijders) als vluchteling
voor de Roomse Inquisitie terecht gekomen. Toen Vrouwe Maria van Jever
in 1575 stierf ging het bezit over naar de Graaf van Oldenburg en
verloren de Vlamingen hun beschermer, waarna enkelen naar Embden gingen.
In Jever (Oost-Friesland nabij Wilhelmshaven) getuigt het mooie kasteel
nog steeds van de Vlaamse invloed. In Embden moet Jan Lauerensz
verscheidene Enkhuizer ballingen hebben ontmoet en omstreeks die tijd
naar Enkhuizen zijn vertrokken.  Jan Lauerensz had een behoorlijke
handelsopleiding genoten, zo beheerste hij het dubbelboekhouden, een
systeem in zijn tijd ontworpen.

De waarheid rond de Snouck van Loosen afstamming vindt U op mijn website
http://www.jochemvanloosen.nl.

Misschien wilt U via Uw Bestuur deze toelichting aan Uw website
toevoegen.

Met dank bij voorbaat en met vriendelijke groet,
Jochem van Loosen