Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1976 (jaargang 17) » No. 3 » pagina 32-33

CORNELIS Cornelis' BOS

De jongste zoon van Cornelis Daniels Bos uit het tweede huwelijk met Neeke Andries, was Cornelis. Hij werd gedoopt op zondag 28 november 1790 te, Midsland en zal gedurende de Napolitaanse tijd wel gewerkt hebben op de landerijen van zijn vader. Als Nederland weer zelfstandig is en de scheepvaart weer op gang komt, trekt ook Cornelis het zeegat uit en monstert op 22 april 1815 als, matroos op "DE VROUW MARIA" vanuit Amsterdam. Hij was een maand daarvoor getrouwd met Maria Brandenburg. Vier dagen voor zijn vertrek liet het jonge paar bij notaris Houtkoper te Amsterdam hun testament maken. Het varen beviel hem blijkbaar goed en ook heeft hij zich in de zeevaartkunde verdiept, want in 1818 is hij al kapitein op het kofschip "Minerva" een scheepje van 89 ton.

In hetzelfde jaar is hij vader geworden van een zoon: Cornelis. Daarna worden nog drie kinderen geboren. Als zijn vrouw drie dagen na de geboorte van het laatste kind in het kraambed sterft, vaart hij nog ergens op zee. Na zijn thuiskomst vindt hij Dirkje Bakker bereid de taak van huismoeder voor vier pleegkinderen op zich te nemen. In februari 1827 wordt hun zoontje Willem te vroeg geboren en sterft drie dagen later. Een maand daarop trouwen ze.

Het is best mogelijk, dat Dirkje er niets voor voelde zeemansvrouw te zijn. De gedachte, alleen voor zijn kinderen uit het eerste huwelijk te moeten zorgen als hij op zee was, zal haar niet aangelokt hebben.
Hoe het zij: Cornelis bleef aan wal en zocht een passende werkkring. Op het eiland was dit niet eenvoudig te vinden. De economische situatie was in die tijd niet bepaald rooskleurig. In 1822 en 1823 waren er dijkdoorbraken geweest, maar de watervloed in de nacht van 4 op 5 februari 1825 veroorzaakte wel de grootste ramp. Ook de Terschellinger dijk brak op verscheidene plaatsen door, waardoor al het land onder water kwam te staan. Zelfs in het hooggelegen Midsland stroomde het water de huizen binnen. De schade was groot. Het land was door het zilte water bedorven en het graan wilde niet meer groeien. Geld voor herstel van de dlijk ontbrak, zodat nog jaren daarna het land overspoeld werd. De korenmolen van Formerum, waarvan zijn broer Pieter eigenaar was, zal daardoor ook niet veel te doen gehad hebben. Kortom, er bleef CorneIis niet. veel anders over dan zijn geluk op de vaste wal te zoeken. En aangezien het molenaarsvak hem niet vreemd geweest zal zijn, kwam de gelegenheid de molen van Hoogwoud te kopen als geroepen.

Het gezin trok dan ook welgemoed naar Westfriesland. Aanpassingsmoeilijkheden zullen er niet geweest zijn. Ook de molen draaide blijkbaar voorspoedig. Nauwelijks drie jaar later kocht Cornelis nog drie stukken grasland voor 2590 gulden en in 1831 weer drie stukken zaadland voor 360 gulden. Hij nam echter wel voor 1000 gulden hypotheek op deze landen.

Er werden nog vier kinderen geboren: Willem, Neeltje, Jaapje en Dirkje. Een jaar na de geboorte van Dirkje stierf haar moeder in 1835. Japke Bakker, een ongetrouwde zuster van Dirkje kwam toen van Terschelling over om verder het huishouden te doen.

In 1855 achtte Cornelis Bos de tijd gekomen het kalmer aan te doen en deed hij de molen over aan zijn zoon Willem voor 10.300 gulden, waarbij de koopakte op 21 maart 1855 werd gepasseerd bij notaris Cornelis Donker te Benningbroek. Lang heeft hij niet van zijn rust genoten; hij stierf op 12 februari 1857 te Hoogwoud.

CORNELIS Cornelis' BOS, zoon van Cornelis Daniels' Bos en Neeke Andries, gedoopt zo. 28-11-1790 te Midsland Terschelling - N.H. kerk; beroep: matroos, koopv.kapitein, korenmolenaar, landman; overl.: do. 12-02-1857 om 12.00 u te Hoogwoud aan de Pade nr. 44; gehuwd op zo. 05-03-1815 te Westerschelling met MARIA CATHARINA BRANDENBURG, geb. ma. 24-05-1790 te Midsland Terschelling, overl. di. 18-07-1826 om 15.00 uur te Midsland Terschelling. Vader: Johannes Brandenburg, secretaris van Terschelling; moeder: Aaltje Klaas' Schaap, overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb. ma. 26-01-1818 om 05.00 u.
2. Johannes, geb. zo. 31-10-1819 om ?
3. Lieuwe, geb. wo. 20-06-1821 om 01.30 u.
4. Pieter, geb. za. 03-07-1824 om 04.00 u.
5. Maria, Catharina, geb. za. 15-07-1826 om 16.00 u.

Gehuwd op di. 20-03-1827 om 11.00 u. te Westerschelling met DIRKJE WILLEMS' BAKKER, geb. wo. 20-04-1803 te Midsland Terschelling, overl. di. 24-03-1835 om 04.00 u. te Hoogwoud aan de Pade nr. 44. Vader: Willem Dirkszn Bakker, ov. 1-9-1807 Terschelling, landbouwer; moeder: Neeltje Iemkes, boerin.
Kinderen:
6. Willem, geb. zo. 25-02-1827 om 23.00 u.
7. Willem, geb. zo. 22-02-1829 om 06.00 u
8. Neeltje, geb.vr. 25-03-1831 om 07.00 u.
9. Jaapje, geb. za. 19-05-1832 om 17.00 u.
10. Dirkje, geb. ma. 31-03-1834 om 09.00 u.

KORENMOLEN TE KOEDIJK

Zijn oudste zoon was vanzelfsprekend ook in het molenaarsvak opgegroeid, maar had geen zin om bij moeders pappot te blijven. Hij trouwde in 1845 met Maartje Langedijk en keek naarstig uit naar een "eigen" molen. Pas twee jaar later deed die mogelijkheid zich voor.

« Vorige pagina

(wordt vervolgd)


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap