Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 27-32

De familie Druif

De feitelijke aanleiding om te trachten wat meer over deze familie uit te zoeken was een briefwisseling met de heer Cornelis Druif, vast schilder aan het Provinciaal Ziekenhuis te Bakkum. Deze briefwisseling was een gevolg van de publikatie van het in elk opzicht prachtige werk van de heer Druif, getiteld "Nederlandse Gemeentewapens". Dit boek, waarvan de meest deskundige heraldicus in ons land, Klaas Sierksma te Muiderberg, in het voorwoord spreekt over een huldeblijk voor samensteller en uitgever, is geheel door de eenvoudige schilder Cornelis Druif getekend. Wij kenden hem reeds uit een aantal in het oog lopende tekeningen uit de Speelwagen; toen woonde de heer Druif te Schellinkhout als huisschilder. Ook heeft hij meerdere jaren te Enkhuizen gewoond en thans te Bakkum, waar hij al zijn vrije tijd besteedt aan het kunstzinnige en historische werk: het tekenen van wapens.

Ieder, die enigermate afweet van dit gebied, is op de hoogte van de enorme knoeierij. Jan en alleman ontwerpen wapens, meestal voor commerciële doeleinden, die vrijwel altijd noch kunstzinnig, noch historisch juist zijn en die de gehele heraldiek voortdurend verlagen tot een dwaze vertoning. Daarom is het zo belangrijk en zo bijzonder gelukkig dat een eenvoudige huisschilder als Cornelis Druif ons een voorbeeld van blijvende betekenis heeft gegeven.

Moge dan de wapentekenaar Druif de aanleiding zijn tot deze bijdrage, met de Westfriese familie Druif heeft hij slechts zijdelings te maken. Thans komt deze familie overal voor, zowel op dorpen als steden: vooral in onze eeuw is de verspreiding in en buiten West-Friesland belangrijk geweest. Toch wordt een belangrijke groep nog steeds aangetroffen in en bij de oude kern van de familie: Twisk-Opperdoes, thans ook wat verder "van huis" te Abbekerk en Oostwoud.

De eerste gegevens Druif treffen wij aan in de Kerkelijke registers van Opperdoes; daar werd op 26 december 1734 het huwelijk gesloten van Jacob Cornelisz. Druijv (ook wel geschreven Druiv, Druijf en na de Franse tijd algemeen als Druif) met Guurtje Groot. De vader van de eerste genoemde, een Cornelis dus, komt verder nergens voor, tenminste wij hebben deze naam nergens gevonden. Hij trouwde met Guurtje Teunis Groot, te Twisk gedoopt op 12 maart 1730; deze late doopdatum wijst erop dat wij hier te maken hebben met de Doopsgezinde familie Groot - over deze familie is reeds eerder in Westfriese Families geschreven naar aanleiding van gegevens van de heer Nes. Vermoedelijk is Freek Teunisz. Groot een broer van haar; een zoon Teunis van Freek Groot trouwde te Twisk in 1782 met de bekende Twisker vroedvrouw Saartje Bijkerk.

De grote waarschijnlijkheid dat Guurtje Groot van Doopsgezinde huize was maakt het aannemelijk dat ook Jacob en zijn vader Cornelis Druyf tot de Doopsgezinden hebben behoord. Te Twisk, Opperdoes en omgeving kwamen halfweg de 18e eeuw zeer veel Doopsgezinden voor; in de tweede helft van die eeuw zijn velen tot de Gereformeerde (later de Hervormde) godsdienst overgegaan. We noemen hiervan slechts de families Stapel, Leeuw, Lakeman, Kamp en Bijhouwer.

Van de stamvader Jacob Druyf kennen wij drie kinderen; Cornelis, gehuwd met de doopsgezinde Mary Jans Bijhouwer; Grietje, gehuwd met Aarjen Pieters Zijp (eerste huwelijk van de laatste) en als derde Teunis. De gehele familie Druif die wij nu kennen stamt af van Teunis Druif die pas op latere leeftijd gedoopt is en belijdenis heeft afgelegd, nl. op 13-12-1767, en enkele jaren later te Opperdoes is getrouwd.

Vanaf dit gezin verloopt alles normaal - alleen moet nog worden vermeld dat lang niet alles volledig is uitgezocht. Vooral het laatste gedeelte, vanaf 1883 tot heden, is veelal slechts oppervlakkig weergegeven en bevat mogelijk meerdere onjuistheden. Voor een overzicht van de familie en de verspreiding ervan is dit voorlopige overzicht echter wel bruikbaar. Op de gewone wijze (de romeinse cijfers geven het generatie-nummer aan; de gewone cijfers de volgorde binnen de generatie) volgt hier het overzicht.

I, 1.
Jacob Cornelisz.Druiv; overleden te Opperdoes 27-2-1757; gehuwd te Opperdoes op 26-12-1734 met Guurtje Groot (s), gedoopt Twisk 12-3-1730; ov. Opperdoes 29-12-1753.
Kinderen:
Cornelis, ged. Twisk 2-3-1735; x Mary Jans Bijhouwer (verder niets bekend)
Grietje, id. 1-4-1742; x Twisk 1764 Aarjen Pieters Zijp, 1e x
Teunis, id. 13-12-1767; zie II, 1

II, 1.
Teunis Jacobsz. Druif; ged. Twisk (na belijdenis) 13-12-1767; ov. Opperdoes 15-9-1806; gehuwd (Huw. voorwaarden voor Not. Opperdoes Schenk te Twisk op 21-12-1771) Opperdoes 22-12-1771 met Dieuwertje Steen ("Stien"); ged. Westwoud 22-2-1750; ov. Opperdoes 14-6-1805; dochter van Pieter Jacobsz. Steen x Trijntje Cornelis Coster.
(Opmerking: de familie Steen is een bekende familie in onze omgeving; de uitspraak was voorheen echter steeds "Stien" en daardoor werd ook veelal in officiële stukken als familienaam Stien geschreven).
Kinderen:
Jacob, ged. Twisk 18-7-1773; jong ov.
Guurtje, id. 11-12-1774; x Oostwoud 1798 Klaas Meurs
Jacob, id. 17-8-1777; zie III, 1
Trijntje, id. 22-8-1779; verder niets bek.
Pieter, id. 5-11-1781; zie III, 2
Klaas, id. 22-11-1783; jong ov.
Freek, id. 14-8-1785; zie III, 3
Cornelis, id. 15-7-1787; verder niets bek.
Klaas, id. 8-3-1789; jong ov.
Claas, id. 12-12-1790; zie III, 4

III, 1.
Jacob Druif; ged. Opperdoes 17-8-1777; ov. Opperdoes 24-11-1853; veehouder te Oostwoud, later Twisk; gehuwd Opperdoes 29-4-1804 met Aaltje Spijker; geb. Oostwoude 25-6-1789 (ged. aldaar 1-8-1789); ov. Opperdoes 5-11-1855; d.v. Dirk Spijker x Neeltje Klaas Goed.
Kinderen:
Teunis, geb. Oostwoud 29-1-1805; zie IV, 1
Neeltje, id. 10-8-1806; x Twisk 1825 Hendrikus Schermer
Dieuwertje,  id. ? 1808; ov. Twisk 1-12-1814
Maartje, geb. Twisk 28-4-1810; ov. Twisk 30-5-1812
Dirk, id.17-9-1812; zie IV, 2
Cornelis, id. 8-3-1815; verder niets bek.
Pieter, id. 3-10-1818; zie IV, 3
Cornelis, id. 3-10-1818; zie IV, 4

III, 2.
Pietertje Druif; ged. Twisk 25-11-1781; ov. Twisk 6-2-1861; veehouder te Twisk; eerder Oostwoud; gehuwd Nibbixwoud 19-4-1812 met Neeltje Butter; geb. Midwoud 10-1-1792; ov. Twisk 27-11-1862; d.v. Jan Butter x Lijsbet Beemster.
Kinderen:
Lijsbeth, geb. Midwoud 29-4-1813; 1e x Twisk 1839 Pieter Slagter 2e x Twisk 1865 Cornelis Mol, 1e x
Dieuwertje, geb. Twisk 13-9-1814; ov. Twisk 7-7-1815
Dieuwertje, id. 19-12-1816; x Twisk 1838 Klaas Koster Reijersz.
Teunis, id. 1-2-1819; zie IV, 5
Jan, id. 4-11-1820; ov. Twisk 20-12-1822
Jan, id. 19-11-1823; zie IV, 6
Klaas, id. 9-1-1826; zie IV, 7
Cornelis. id. 15-11-1831; zie IV, 8

III, 3.
Frederik Druif; ged. Twisk 14-8-1785; ov. Opperdoes 16-6-1854; boer te Opperdoes (Tempel); gehuwd, datum en plaats onbekend, met Barbara Helder; ged. Opperdoes 26-8-1787; ov. Opperdoes 25-1-1859; d.v. Willem Jansen Helder x Aaltje Ellis (Kuyper).
Kinderen:
Dieuwertje, geb. Twisk 16-11-1812; ov. Twisk 25-11-1816
Willem, id. 25-4-1815; zie IV, 9
Dieuwertje, geb. Opperd. 17-9-1817; ov. Opperdoes 5-11-1818
Teunis, id. 27-6-1819; verder niets bek.
Jan, id. 29-9-1821; verder niets bek.
Cornelis, id. 15-12-1823; ov. Opperdoes 12-7-1826
Dieuwertje, id. 5-3-1826; ov. Opperdoes 18-2-1851

Opmerking: Vanaf 1812 tot 1817 behoorden de dorpen Twisk en Opperdoes tot de Gemeente Twisk; vanaf 1817 werden het twee afzonderlijke Gemeenten.

III, 4.
Klaas Druif; ged. Twisk 12-12-1790; ov. Opperdoes 14-6-1847; boer te Opperdoes (Tempel); gehuwd Twisk 25-10-1812 met Jantje Helder; ged. Opperdoes 28-6-1789; ov. Opperdoes 5-8-1872; d.v. Willem Jansen Helder x Aaltje Ellis (Kuyper).
Kinderen:
Dieuwertje, geb. Twisk 9-3-1816; x Opperdoes 1838 Thijs Molenaar, lm. Opperdoes
Aaltje, geb. Opperd. 9-1-1819; ov. Opperdoes 15-3-1820
Aaltje, id. 31-7-1821; x Opp. 1844 Pieter Beemster
Teunis, id. 18-10-1823; zie IV, 10

IV, 1.
Teunis Druif; geb.Oostwoud 29-1-1805; ov. Midwoud (Oostwoud) 26-7-1888; landman Oostwoud; gehuwd Opperdoes 14-4-1832 met Maartje Kruk; geb. Lutjebroek 16-11-1811; ov. Midwoud (Oostwoud) 23-9-1867; d.v. Klaasje Kruk x Maartje Hiek.
Kinderen:
Jacob, geb. Midwoud (Oostwoud) 24-5-1833; zie V, 1
Maartje, id. 29-5-1836; ov. Midwoud 2-7-1840
Aaltje, id. 18-2-1838; x Grootebroek 1865 Dirk Best, kast. Kolhorn
Maartje, id. 19-9-1841; ov. Midwoud 22-3-1843
Maartje, id. 14-3-1844; x Mw. 1866 Jan Bakker, lm. Oostwoud
Klaas, id. 15-12-1846; zie V, 2

IV, 2.
Dirk Druif, geb. Twisk 17-9-1812; ov. onbekend; landman Twisk, later Midwoud; gehuwd Opperdoes 14-7-1839 met Maartje de Groot; geb. Twisk 12-11-1813; ov. onbekend; d.v. Jacob de Groot x Neeltje Klomp.
Kinderen:
Neeltje, geb. Twisk 29-11-1840; verder niets bek.
Aaltje, id. 13-1-1843; ov. Twisk 21-3-1843
Aaltje, id. 11-7-1845; ov. Midwoud 25-6-1865
Dieuwertje, id. 5-1-1847; ov. Midwoud 4-8-1867
Grietje, id. 21-6-1848; verder niets bek.
Jacob, id. 22-6-1850; ov. Twisk 29-7-1850
Jacoba, id. 8-11-1853; x Midwoud 1876 Pieter Vijzelaar

IV, 3.
Pieter Druif; geb. Twisk 3-10-1818; ov. Twisk 1-7-1863; landman te Twisk; gehuwd Opperdoes 3-7-1842 met Maartje Mantel; geb. Midwoud 1-3-1819; ov. Midwoud (Oostwoud) 1311-1908; d.v. Cornelis Mantel x Aafje Bakker.
Opmerking: Maartje Mantel huwt 2e x Twisk 1867 met Jan Vis, 3e x.
Kinderen:
Cornelis, geb. Twisk 30-4-1850; zie V, 3
Aaltje, geb. Twisk 17-5-1854; ov. Midwoud 4-3-1874

IV, 4.
Cornelis Druif; geb. Twisk 3-10-1818; ov. onbekend; landman Twisk, landbouwer Hoogwoud (Gouw); gehuwd Opperdoes 2 -5-1841 met Antje Dekker, geb. Wijdenes 12-2-1815; ov. Hoogwoud 3-8-1887; d.v. Pieter Dekker x Geertje Hemmer.
Kinderen:
Jacob, geb. Twisk 11-2-1842; verder niets bek.
Geertje, id. 16-11-1843; verder niets bek.
Jacob, geb. Hoogwoud 6-3-1846; zie V, 4
Aaltje, id. 24-3-1851; ov. Hoogwoud 4-1-1867
Pieter, id. 31-10-1854; verder niets bek.
Neeltje, id. 16-4-1857; ov. Hoogwoud 13-9-1860
Willem, id. 4-7-1861; verder niets bek.

IV, 5.
Teunis Druif; geb. Twisk 1-2-1819; ov. Wognum 7-1-1862; landman Wognum; gehuwd Wognum 28-11-1841 met Cornelia Bakker; geb. Wognum 29-9-1821; ov. onbekend; d.v. Tjade Bakker x Trijntje Spaander.
Opmerking: Cornelia Bakker huwt 2e x W ognum 1864 met Klaas Pijl, 2e x.
Kinderen:
Neeltje, geb. Wognum 1-12-1842; ov. Wognum 26-2-1852
Tjade, id. 16-10-1845; zie V, 5
Trijntje, id. 27-5-1850; ov. Wognum 21-1-1855
Neeltje, id. 24-1-1853; x Wervershoof 1874 Willem Groot
Elisabeth, id. 11-8-1854; x Wognum 1873 Pieter Pijl
Trijntje, id. 3-7-1857; ov. Wognum 15-12-1860
Dieuwertje, id. 2-6;-1860; ov. Wognum 20-6-1860

IV, 6.
Jan Druif; geb. Twisk 19-11-1823; ov. onbekend; logementhouder Medemblik, later landman Hoogwoud; gehuwd Twisk 18-1-1849 met Aafje Veerman; geb. Sijbekarspel 21-10-1830; ov. onbekend; d.v. Pieter Veerman x Geertje Zinger.
Kinderen:
Pieter, geb. Medemblik 4-5-1850; verder niets bek.
Geertje, id. 11-3-1852; ov. Medemblik 17-5-1852
Cornelis, id. 7-9-1853; ov. Medemblik 22-9-1853
Cornelis, id. 23-1-1856; zie V, 6

IV, 7.
Klaas Druif; geb. Twisk 9-1-1826; ov. Hoogkarspel 23-9-1884; landman Hoogkarspel; gehuwd Twisk 24-4-1853 met Antje Mol; geb. Hoogkarspel 5-4-1832; ov. onbekend; d.v. Cornelis Mol x Grietje Peereboom.
Kinderen:
Neeltje, geb. Nieuwe Niedorp 8-2-1854 x Hoogkarspel 1874 Jan Groen
Grietje, geb. Nieuwe Niedorp 8-8-1856 ov. Hoogkarspel 31-8-1874
Cornelis, geb. Hoogkarspel 25-9-1860; zie V, 7
Dieuwertje, id. 8-11-1862; verder niets bek.

IV, 8.
Cornelis Druif; geb. Twisk 7-11-1831; ov. Twisk omstreeks 1916; landman Twisk, later Nibbixwoud (Hauwert); gehuwd Twisk 29-4-1855 met Wijven Schermer; geb. Nibbixwoud (Hauwert) 26-3-1835; ov. onbekend; d.v. Henricus Schermer x Neeltje Druif.
Kinderen:
Pieter, geb. Twisk 25-4-1856; zie V, 8
Hendrikus, id. 11-5-1858; jong ov.
Hendrikus, id. 2-7-1859; zie V, 9
Teunis, id. 9-9-1861; zie V, 10
Neeltje, Nibbw.(Hauw.) 14-1-1864; verder niets bekend (jong ov.)
Jacob, id. 20-12-1864; zie V, 11
Jan, id. 27-9-1867; zie V, 12
Neeltje, id. 5-7-1870; x Hendrikus Schermer
Klaas, id.  22-5-1872; zie V, 13

IV, 9.
Willem Druif; geb. Twisk 25-4-1815; ov. Zijpe 11-7-1867; gehuwd met Vrouwtje Plomper; verder niets bekend.

IV, 10.
Teunis Druif; geb. Opperdoes 18-3-1823; ov. onbekend; veehouder Opperdoes (Tempel); gehuwd Opperdoes 24-4-1851 met Jantje Wijdenes; geb. Opperdoes 17-11-1830; ov. onbekend; d.v. Maarten Wijdenes x Aaltje Trompetter.
Kinderen:
Jantje, geb. Opperdoes 11-10-1853; verder niets bek.
Aaltje, id. 31-8-1861; ov. Opperdoes 30-8-1859
Klaas, id. 1-3-1861; zie V, 14
Maarten, id. 2-3-1864; ov. Opperdoes 11-6-1864
Maarten, id. 29-12-1865; ov. Opperdoes 5-5-1871
Aaltje, id. 3-7-1868; ov. Opperdoes 24-1-1869
Pieter, id. 20-5-1870; verder niets bek.
Maarten, id. 26-4-1873; verder niets bek.

(wordt vervolgd)


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap