Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 23-25

Geslacht Pan te Andijk

Freeks Teeuwissen Pan, gehuwd met Geert Cornelis.
Gehuwd voor 1667 te Lutjebroek. Overgeschreven van Lutjebroek naar Andijk, toen aldaar de gereformeerde gemeente in 1667 werd opgericht.
Uit dit huwelijk:
Gert Freeksz Pan, ged. voor 1667 te Lutjebroek, begr. 12-4-1714 te Andijk (op het kerkhof). Huwt voor de 1e maal 9-1-1795 te Andijk:
Trijn Jans, ged. 23-9-1674 te Andijk, begr. 2-11-1705 te Andijk (in de kerk). Hij huwt 2e maal 20-3-1707 te Andijk met Trijn Jans Prins, ged. ???, begr. 13-5-1713 in de kerk te Andijk.
Uit het 1e huwelijk zijn geboren te Andijk:
Ia. Jan, ged. 23-10-1695, mogelijk begraven 8-22-1766.
Ib. Maartje, ged. 17-3-1697, begr. 29-11-1720 te Andijk, gehuwd te Andijk 28-1-1720 met Jan Jansz Dral, j.m. van Andijk.
Ic. Louw Gerrits, ged. 16-1-1701, overl. 17-9-1759 te Andijk. Volgt hieronder.
Id. Geert, ged. 25-1-1699, geen verdere gegevens (afgekort g.v.g.).
Ie. Pieter, ged. 8-2-1705, gehuwd te Andijk 26-2-1730 met Aaf Pieterse, j.d. van Andijk.
Uit het le huwelijk te Andijk geboren:
Jan, ged. 31-8-1710, g.v.g. Mogelijk begraven 8-12-1766, zie ook boven onder Ia.

Ic. Louw Gerritsz Pan, huwt te Andijk 30-1-1729, Aaf Jacobs (haar 2e huwelijk), ged. 2-10-1701 te Andijk, overl. ???, haar 1e huwelijk was met Cornelis Maartsense Slot, op 19-1-1721 te Andijk.
Uit dit huwelijk:
IIa. Trijn, ged. 15-1-1730 te Andijk, begr. 15-6-1783 te Andijk g.v.g.
IIb. Gerridt, ged. 17-8-1732 g.v.g.
IIc. Mijnouwtje Lourens, ged. 17-1-1734 te Andijk, begr. 28-12-1770 te Andijk, huwde 3-3-1754 Claar Cornelis Oostwouder van Hoogkarspel. Zie voor verdere gegevens aldaar.
IId. Maritje, ged. 3-3-1737, begraven 5-4-1737.

De ouders van bovengenoemde Trijn Jans (te huwelijk van Gert Freeksz Pan) waren Jan Teeuwissen en Aef Claas, meerdere gegevens onbekend.
De ouders van Aaf Jacobs (gehuwd met Louw Gerritsz Pan) waren Jacob Jansz, ged. 5-4-1676 te Andijk, te Andijk gehuwd op 19-2-1695 met Meinou Teeuwis, ged. ??? te Grootebroek?, begraven 13-2-1720 in de kerk te Andijk.
De ouders van Jacob Jansz waren Jan Heertsen en Geert Maertsen, overl. voor 18-6-1684 te Andijk.
De ouders van Meinou Teeuwis waren Teeuwis Cornelissen en Mary Teeuwis, gehuwd voor 1667 te Grootebroek. In 1666 waren zij als lidmaat ingeschreven. Zij werden overgeschreven uit de kerk van Grootebroek naar Andijk toen aldaar in 1667 de gerf. gem. werd opgericht.

In Bovenkarspel is ook nog bekend:
Gerrit Freeksz Pan, welke 27-1-1771 te Bovenkarspel huwt met Cornelisje Aalders j.d. van Bovenkarspel g.v.g.
Hieruit: Maritje Pan, ged. 2-5-1722 te Andijk, overl. 26-3-1827 te Midwoud, gehuwd met Pieter Langedijk.
Voorts nog een Grietje Pan, ged. 29-8-1773 te Andijk.

GESLACHT PAN TE ENKHUIZEN - MEDEMBLIK - HOORN EN ALKMAAR
Losse gegevens

Jan Pan huwt Margaretha Westwoude g.v.g.
Jan Pan, ged. (herv.) Enkhuizen 9-11-1735, huwt 19-2-1769 te Enkhuizen Geertje Jeremias, ged. 18-4-1741 te Enkhuizen.
Jantje Pan, ged. 9-7-1773 te Enkhuizen, huwt 15-5-1796 te Enkhuizen Albert Thepen, timmerman, geb. 5, ged. 7-5-1775 te Enkhuizen.
In de Almanac 1790 der stad Amsterdam (Gem. Universiteitsbibliotheek no. VV 90)
bl. 87 Mr. Thade Pan, Schepen van Enckhuysen.
bl. 88 Mr. Gerrit Pan, secretaris van Enckhuysen 1786.
Jg. 1773 bl. 97 Mr. Jan Pan, burgemeester van Enckhuysen.
Jg. 1765 bl. 98 Mr. Jan Pan in de vroedschap Enckhuysen, idem, jg. 1766.
Jg. 1790 bl. 98 Mr. Jan Pan, Hoofdofficier in de regering van de stad Medemblik. Deze laatste was eveneens Gecommiteerde Raad ter Admiraliteit in West-Friesland en 't Noorderkwartier en Ontvanger v. d. Gemeente Landsmiddelen.
Jg. 1764 bl. 165 Mr. Gerard Pan, schepen der stad Enckhuysen, Hoogheemraad der Beemster, idem 1751.
Jg. 1747 bl. 85 Mr. Everhard Pan, vroedschap der stad Enckhuysen sinds 1747.
Jg. 1764 bl. 84 Mr. Everhard Pan, Burgemeester van Enckhuysen sinds 1732.
Jg. 1747 bl. 85 Mr. Everhard Pan, in de vroedschap Enckhuysen.
In "Gens Nostra" 1950, bl. 116 en bl. 118: Jan Nicolaas Pan, 21-2-1783 schepen der stad Alkmaar.
Uit "Nederland in den gouden ouden tijd" (1823) van J. v. Lennep en Dirk van Hogendorp, bl. 232: Mr. Jan Pan (1785-1871) geb. te Enckhuysen; jur. stud. te Franeker en Leiden; 1809 advokaat te Hoorn.

(Uit deze losse gegevens blijkt duidelijk dat het geslacht Pan eertijds een zgn. Regentengeslacht is geweest. Wonderlijk is het dat, blijkbaar uit dit geslacht, een tak te Andijk terecht gekomen is. Geheel overeenkomstig de familie Semein(s), waar naast de regengeslachten ook een zeer uitgebreide zgn. landelijke tak voorkomt, is dit hier blijkbaar hetzelfde met de familie Pan).

Verzameld door C. W. Timmer, Amsterdam


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap