Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Kwartaalbladen » 1967 (jaargang 8) » No. 2 » pagina 19-21

De nakomelingen van Lammert Jacobsz. en Antje Pieters

Vervolg en slot van blz. 16, 8 jg. nr. 1.

Bij de inleiding van deze bijdrage, op blz. 13 en 14, werd uiteengezet dat de tak Noordeloos, ontstaan uit het huwelijk van Lammert Jacobs en Antje Pieters, met geen mogelijkheid aangesloten kon worden op de gegevens van de uitgebreide groep Noordeloos, afstammelingen van de Bovenkarspelder schoolmeester en later notaris Sijbrant Jacobsz. Noordeloos.
Op de genoemde bijdrage zijn echter van twee kanten gegevens verkregen die aantonen dat de Lammert groep geworteld is in de Streekdorpen Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel.
Allereerst schreef de eerder genoemde heer Hoogenbosch uit Den Helder dat in 1686 in de Streek woonde Lammert Pietersz. Noordeloos, die partij was in een proces voor het Hof van Holland.
Onlangs deelde de heer Boon uit Bovenkarspel mede, dat hem bij onderzoek van de oudste zgn. Kerkeboeken uit het wel-geordende archief van de Hervormde Gemeente van Hoogkarspel was gebleken dat Lammert Jacobszn. op 20-12-1744 gehuwd was met Antje Pieters, allebei te Hoogkarspel en dat deze Lammert Jacobszn. een zoon geweest moet zijn van Jacob Lammerts Noordeloos, gehuwd met Dieuwer Crelis.
Aannemelijk is nu dat Lammert Jacobsz., zoon van Jacob Lammerts Noordeloos, een kleinzoon moet zijn van de in 1786 in de Streek wonende Lammert Pietersz. Noordeloos.
Met deze gegevens hopen wij erin te slagen om allen tot een familie te kunnen samenbrengen.
Hierna volgt thans het slot van de bijdrage van de Lammert-tak Noordeloos.

IV, 1
Jan Noordeloos, geb. Hk. 8-5-1814; ov. Hk. 24-1-1873.
Gehuwd Hk. 21-6-1835 met Lijsbeth Singer, geb. Venhuizen (Hem) 21-3-1813; 1874 vertrokken.
Kinderen:
Jacob, geb. Hk. 16-8-1836; zie V, 1
Cornelis, id. 2-7-1838; zie V, 2
Dirk, id. 6-12-1840; ov. Hk. 2-6-1861
Hendrik, id. 14-4-1842; zie V, 3
Pieter, id. 8-4-1844; zie V, 4
Jan, id. 27-12-1848; zie V, 5
Willem, id. 5-5-1856; ov. Hk. 27-3-1858

IV, 2a
Jacob Noordeloos, geb. Enkh. 11-7-1811; ov. Enkh. 6-5-1854.
Gehuwd 1e x Enkh. 19-5-1839 met Jacoba (Japikje) Edelenbosch, ged. Enkh. 4-11-1810; ov. Enkh. 6-6-1850.
Kinderen:
Lammert, geb. Enkh. 25-6-1840; ov. Enkh. 6-6-1850
Hendrik, id. 18-10-1844;
Elisabeth, geb. Den Helder 7-2-1848; x Dirk Avis, 2e x

IV, 2b
Jacob Noordeloos, zie IV,2a.
Gehuwd 2e x Enkh. 11-9-1851 met Catharina Mantel, 1e x, geb. Enkh. 5-5-1829.
Kinderen:
Geertruida, geb. Enkh. 20-4-1852; ov. Enkh. 5-4-1875
Lambertus, id. 30-10-1853; ov. Enkh.11-11-1855

IV, 3
Jacob Noordeloos, geb. Enkh. 2-10-1811; ov. Enkh. 27-8-1854.
Gehuwd Enkh. 28-2-1836 met Aafje Brouwer, ged. Enkh. 10-12-1809, 1e x.
Kinderen:
Klasina, geb. Enkh. 21- 5-1836;
Fredrik, id. 3-4-1838; zie V, 6
Pieter, geb. Enkh. 30-5-1840; zie V, 7
Wilhelmina, id. 2-10-1842; 
Johanna, id. 13-8-1844; ov. Enkh. 6-5-1859
Aaltje, id. 26- 9-1846; ov. Enkh. 19-3-1861
Hendrika, id. 18-12-1848; ov.Enkh. 26-12-1848
Hendrik, id. 16-11-1849; zie V, 8a en V, 8b
Aafje, id. 18-3-1852;

IV, 4
Jan Noordeloos, geb. Enkh. 8-7-1815; ov. Enkh. 14-5-1850.
Gehuwd Enkh. 13-6-1841 met Margaretha Waard, geb. Enkh. 1-6-1816; ov. Enkh. 27-2-1878.
Kinderen:
Klasina, geb. Enkh. 17- 2-1842; ov. Enkh. 11-6-1842
Johanna Lamberta, geb. Enkh. 12- 4-1843;
Klasina, id. 21-10-1844; ov. Enkh. 5-4-1845
Klasina, id. 5-2-1846; ov. Enkh. 3-3-1865
Trijntje, id. 22-9-1848; ov.Enkh.12-7-1852

IV, 5
Klaas Noordeloos, geb. Enkh. 27-8-1833; ov. Enkh. 10-3-1883.
Gehuwd Enkh. 9-12-1852 met Aaltje Kooiman, geb. Enkh. 15-3-1830; vertrokken na 1883.
Kinderen:
Pieter, geb. Enkh. 13-7-1853; ov. Enkh.10-3-1880
Trijntje, id. 16-9-1854; x Klaas Klopper
Reinder, id. 30-10-1855; ov. Enkh. 2-9-1860
Jan, id. 24-3-1857; ov. Enkh. 4-7-1861
Geertje, id. 19-11-1860; x Hendrik van Veen
Reinder, id. 30-11-1861; ov. Enkh. 14-12-1866
Jan, id. 20-2-1863; ov. Enkh. 7-5-1863
Jan, id. 18-5-1864; zie V, 9
Aafje, id. 20-4-1865; x Cornelis Noordeloos
Lambertus, id. 12-7-1866;
Maartje, id. 23-2-1868;
Johanna, id. 30-3-1869; ov. Enkh.18-12-1870
Alida, id. 16-8-1870; ov. Enkh. 6-9-1870
Reindert, id. 12-12-1871;

IV, 6
Lambertus Noordeloos, geb. Enkh. 24-1-1836; ov. Enkh. 5-8-1865.
Gehuwd Enkh. 16-6-1853 met Aafje Kooiman, geb. Enkh. 11-8-1831; ov. Enkh. 20-3-1863.
Kinderen:
Pieter, geb. Enkh. 1-6-1854; zie V, 10
Reinder, id. 1-9-1855;
Jacob, id. 17-11-1856; ov. Enkh. 29-6-1857
Willem, id. 19-8-1858; ov.Enkh. 27-12-1858

IV, 7
Jacob Noordeloos, geb. Enk. 5-10-1820.
Gehuwd Enkh. 14-8-1862 met Dieuwertje Zwier, geb. Andijk 12-11-1840.
Kinderen:
Cornelis, geb. Enkh. 4-7-1863; ov. Enkh. 27-7-1863
Geertje, id. 3-12-1867; x Jan Vriend
Jacob, id. 11-6-1870; ov. Enkh. 5-1-1872
Janke, id. 29-12-1876; x Jan Groot

IV, 8
Jan Noordeloos, geb. Enkh. 14-8-1836; ov. Enkh. 18-1-1871.
Gehuwd Enkh. 22-11-1860 met Judina Geertrui Smit, geb. Enkh 30-8-1839
Kinderen:
Aaltje, geb. Enkh. 18-7-1861; ov. Enkh. 24-1-1863
Cornelis, id. 15-11-1862; ov. Enkh. 9-12-1862
Cornelis, geb. Enkh. 21-10-1863; zie V, 12
Anna Catharina, geb. Enkh. 17- 8-1865;
Aaltje, id. 28- 2-1867;
Gerrit Johannes, geb. Enkh. 15-10-1869; ov. Enkh. 10-11-1871

Uit de opsomming van vier generaties van deze "zwevende" tak van de Westfriese familie Noordeloos blijkt in de eerste plaats de omvang van deze tak. In de, hier niet gegeven, vijfde generatie zijn niet minder dan 11 gezinnen opgetekend!
Verder is opmerkelijk dat deze groep zich vooral gevestigd heeft in de stad Enkhuizen.
Het leek ons de moeite waard om deze uitgebreide groep, die tot nu toe op geen enkele wijze te binden is aan de oude Sijbrant tak en waarvan t.z.t. ongetwijfeld een publikatie zal verschijnen, in ons blad op te nemen.
Vanzelfsprekend zijn veel meer gegevens bekend dan hier opgenomen; belanghebbenden kunnen op aanvrage deze gegevens gaarne van ons verkrijgen.


© 1954-2018 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap