Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 1 » pagina 187-193

De Breebaarts uit onze omgeving

In Westfriese Families dec. 1965 gaven wij een overzicht van de Hoornse familie Breebaart. Vanaf het midden van de 17e eeuw tot de Franse tijd is het een uitgesproken Hoornse familie geweest, maar omstreeks 1800 zien wij de uitzwerming naar aIle hoeken. Mefkwaardig is, dat er echter twee groepen in onze omgeving gebleven zijn, tot heden toe. Een volgende bijzonderheid is, dat beide groepen veel nijvere ambachtslieden hebben gekend; vooral de beroepsaanduiding "verwer en glazenmaker" komt in beide groepen regelmatig voor en de derde bijzonderheid is, dat deze twee groepen niet in Hoorn maar op het platteland hebben gewoond en gewerkt.
Het waren een achterkleinzoon en een kleinzoon van de bakker uit de Oude Doelen van Hoorn, Jan Breebaart en Antje Bierenbroodspot, die wij als stamvader van beide groepen kunnen aanmerken.
Verkort is de afstamming aldus:

Jan Breebaart x Antje Bierenbroodspot
zoons:  Klaas x Neeltje Ouwerkerk Willem x Maart je Purmer
zoons:  Cornelis x Saartje Hoek Aldert x Aafje Prins
zoon:  Jan x Geert je de Vries (Grutter te Bovenkarspel)
(Schilder te Wervershoof)

Met de hulp van ons lid, de heer J. van Riel te Bloemendaal, en verder enkele inlichtingen van de familieleden was het mogelijk om een redelijk volledige reeks te kunnen geven van beide stamvaders tot heden toe. Om het overzicht zo duidelijk mogelijk te houden zullen wij slechts enkele bijzonderheden vermelden van de nakomelingen. Op de bekende wijze zijn de generaties met Romeinse cijfers aangeduid; de kinderen van elk gezin met gewone cijfers.
In dit nummer wordt volstaan met het overzicht van de nakomelingen van de oudste zoon van Cornelis Breebaart en Saartje Hoek. De ouders waren nog volkomen Hoornse burgers: alle kinderen zijn ook te Hoorn geboren. De twee zoons uit dit gezin, Jan, gedoopt 11-7-1779 en Hoek, gedoopt 4-10-1789, werden "verwer" en vestigden zich te Wervershoof en Aartswoud. Met hun beiden begint dus de grootste van beide takken die tot nu toe in onze omgeving bekend zijn.

I. 1.
CORNELIS BREEBAART, gedoopt 2-11-1760, ov. Hoorn 4-7-1807. Gehuwd te Hoorn 12-12-1778 met Saartje (gedoopt als "Rissia") Hoek, do. Hoorn 31-5-1750; ov. Hoorn 27-5-1793.
Kinderen o.a.:
Jan, do. Hoorn 11-7-1779; zie II, 1.
Hoek, do. Hoorn 4-10-1789; zie II, 2.

II, 1.
JAN BREEBAART, do. Hoorn 11-7-1779; overleden Wervershoof 25-3-1819; verwer te Wervershoof. Gehuwd Andijk (Impost 19-6-1802) met Geertje Lippes de Vries, do. Andijk 16-4-1775; ov. Wervershoof 21-11-1849, dochter van Lippe de Vries x Geertje Ossen. Zij hertrouwde te Wervershoof 1821 met Dirks Ossekooper, verwer te Wervershoof.
(Vrijwel zeker is Lippe de Vries van Friese afkomst; Andijk, toen bekend als de Noorderdijk van de Streekdorpen, herbergde meerderen uit Friesland.
De geslachtsnaam De Vries is betrekkelijk kort voor 1800 in gebruik genomen).
Kinderen uit dit gezin:
1. Cornelis, g. W'hoof omstreeks 1803, zie III, 1a en III, 1b.
2. Antje, g. W'hoof omstreeks 1807, x W'hoof 1821 Pieter Burger, 1e x.
3. Klaas, g. W'hoof 27-10-1808, zie III, 2.
4. Lippe, g. W'hoof 15-4-1812, zie III, 3a en III, 3b.
5. Maartje, g. W'hoof 1-12-1815, x W'hoof 1837 Pieter Bakker.

II, 2.
HOEK BREEBAART, do. Hoorn 4-10-1789; ov.Spanbroek 14-1-1825; verwer en glazenmaker te Aartswoud (Gem. Hoogwoud), later Spanbroek.
Gehuwd Hoogwoud 15-12-1817 met Sijtje Wagenmaker, do. Zijpe 10-12-1789; ov. Spanbroek 22-3-1825, d.v. Melis Wagenmaker x Geertje Bregger.
Kinderen uit dit gezin: (door vroeg overleden ouders verspreid)
1. Saartje, g. Hoogwoud 18-4-1818, x Spanbroek 1846 Dirk Valk.
2. Cornelis, g. Hoogwoud 5-2-1820, verder niets bekend.
3. Geertje, g. Hoogwoud 2-3-1822, 1e x Abbekerk 1843 Dirk Ott; 2e x Abbekerk 1868 Arien Moeyes.
4. Maartje, g. Spanbroek 14-3-1825, verder niets bekend.
(Door de verspreiding is het mogelijk dat de zoon Cornelis nakomelingen heeft gehad; zo niet, dan is deze tak uitgestorven in de mannelijke lijn).

III, 1a.
CORNELIS BREEBAART, g. W'hoof omstreeks 1803; ov. Enkhuizen 11-5-1871; verwer en glazenmaker te Spanbroek; herbergier te Wadway (Wognum); fabrikant te Enkhuizen. Gehuwd 1e x Wervershoof 26-5-1825 met Aaltje Idenburg (gedoopt als Aafje!), do. g. 3/4-3-1804 te Oude Niedorp; ov. Spanbroek 13-2-1856, d.v. Jan Idenburg x Neeltje Wortel.
Kinderen uit dit gezin:
1. Geertje, g. Spanbroek 27-1-1826, x Barsingerhorn 1842 Arien Koomen.
2. Dirk, g. Spanbroek 2-3-1828; zie IV, 1.
3. Neeltje, g. Wadway (Wognum) 19-8-1830; 1e x Spanbroek 1853 Jan Fok; 2e x Berkhout 1864 Jan Kamp.
4. Jan, g. Wadway (Wognum) 1-9-1833; zie IV, 2.
5. Klaas, g. Wadway (Wognum 28-3-1836; zie IV, 3.
6. Antje, g. Wadway (Wognum) 16-4-1838; ov. aldaar 4-9-1842.
7. Maartje, g. Wadway (Wognum) 20-6-1842, x Winkel 1868 Simon Rempt, 2e x.
8. Antje, g. Spanbroek 25-1-1846, x Barsingerhorn 1817 Jacob Leendert Wissekerke.

III, 1b.
CORNELIS BREEBAART, zie boven, gehuwd 2e x Spanbroek 13-11-1856 met Charlotte Catharina Staffhorst, 2e x, g. Amsterdam 7-1-1815; d.v. Johan Godlieb Staffhorst x Charlotte Catharina Doppe.
Geen kinderen.

III, 2.
KLAAS BREEBAART, g. W'hoof 27-10-1808, ov. Winkel 22-3-1899; herbergier en logementhouder te Andijk; aannemer, opzichter, heemraad, dijkgraaf Waard- en Groetpolder; lid Prov. Staten; landbouwer. Zie verder: Gedenkboeken Waard- en Groetpolder en Johannes Kerkhoven-polder.
Gehuwd Wervershoof 4-4-1830 met Dieuwertje Hoorns, g. Hoogkarspel 1-11-1804; ov. Winkel 31-3-1867; d.v. Jan Hoorns x Trijntje Spijker.
Kinderen:
1. Jan, g. Andijk 11-9-1833; zie IV, 4.
2. Dirk, g. Andijk 4-10-1835; zie IV, 5.
3. Anne, g. Andijk 13-1-1838; ov. Winkel 22-11-1854.
4. Trijntje, g. Andijk 2-12-1842; x Koog a/d Zaan 1863 Evert Kluyver.

III, 3a.
LIPPE BREEBAART g. W'hoof 15-4-1812; ov. onbekend (Amerika); timmerman, aannemer. Gehuwd 1e x Wervershoof 16-5-1834 met Elisabeth Roos, g. Wijdenes (Oosterleek) 24-3-1815; ov. W'hoof 6-12-1838; d.v. Jan Roos x Klaasjes Naber.
Kinderen:
1. Jan, g. W'hoof 29-4-1835; zie IV, 6.
2. Dirk, g. W'hoof 28-5-1838; ov. BovenkarspeI 26-8-18S4; bakkersknecht.

III, 3b.
LIPPE BREEBAART, zie boven; gehuwd 2e x Wervershoof 2-8-1840 met Marijtje van Dijk, g. Spanbroek 14-4-1818; ov. onbekend (Amerika), d.v. Jan van Dijk x Neeltje Munster.
Llppe Breebaart kan als het "zwarte schaap" in de familie worden aangemerkt, zoals er vrijwel in elke familie één of meer voorkomen; Met zijn tweede echtgenote is hij met onbekende bestemming naar Amerika vertrokken; zelfs zijn kinderen hebben naderhand geen contact met hun ouders meer gehad.
Kinderen:
1. Elisabeth, g. W'hoof 5-7-1842; x Barsingerhorn 1863 Leonard Lutinus van der Werff.
2. Cornelis, g. Zwaag 17-4-1844; ov. Alkmaar 13-9-1849.
3. Geertje, g. Spanbroek 5-8-1845; ov. Spanbroek 22-9-1845.

IV, 1.
DIRK BREEBAART, g. Spanbroek 2-3-1828; huis- en rijtuigschilder te Barsingerhorn. Gehuwd Barsingerhorn 18-5-1851 met Maria Margaretha Blanken, g. B'horn 2-10-1828, d.v. Hendrik Blanken x Belia Schoenmaker.
Kinderen:
1. Cornelis, g. B'horn 21-11-1851; zie V, 1a en V, 1b.
2. Jan, g. B'horn 12-7-1853; zie V, 2.
3. Belia, g. B'horn 10-9-1856; verder niets bekend.
4. Ariën, g. B'horn 28-12-1858; zie V, 3.

IV, 2.
N.2.
JAN BREEBAART, g. Wadway (Wognum) 1-9-1833; ov. Kolhorn (Barsingerhorn) 27-12-1911; schilder Kolhorn. Gehuwd Barsingerhorn 17-9-1854 met Johanna ("Jantje") Kamerling, g. B'horn 25-9-1832; ov. B'horn (Kolhorn) 5-12-1926; d.v. Kornelis Kamerling x Dieuwertje Dikker.
Geen kinderen.

IV, 3.
KLAAS BREEBAART, g. Wadway (Wognum) 28-3-1836; schipper Kolhorn. Gehuwd Ursem 12-10-1865 met Trijntje Spijkerman, g. Heerhugowaard 23-10-1836; d.v. Luther Spijkerman x Maartje Bakker. .
Kinderen:
1. Jan Cornelis g. B'horn 6-3-1869; verder niets bekend.

IV, 4.
JAN BREEBAART, g. Andijk 11-9-1833; ov. Winkel 15-5-1913; landbouwer Groetpolder; dijkgraaf aldaar; Lid 1e Kamer St. Generaal; Directeur Johannes Kerkhoven-polder (Gron). Gehuwd Winkel 7-5-1854 met Aaltje Beers, g. B'horn :20-10-1834; ov. Winkel 24-4-1903; d.v. Dirk Beers x Niejse Ruiter.
Kirideren:
1. Anne, g. Winkel 19-2-1855; ov. Winkel 20-2-1875.
2. Niesje, g. Winkel 21-5-1856; x Winkel 1876 Hendrik Waiboer.
3. Klaas, g. Winkel 7-8-1861; zie V, 4.
4. Dieuwertje, g. Winkel 19-1-1863; ov. Winkel 30-12-1863.

IV, 5.
DIRK BREEBAART, g. Andijk 4-10-1835; ov. Winkel 12-2-1908; landbouwer te Winkel. Gehuwd Winkel 7-11-1867 met Geertje Vader, g. Winkel 29-1-1849; ov. B'horn .10-7-1926; d.v. Jan Vader x Aafje Smit.
Kinderen:
1. Klaas, g. Winkel 6-11-1868; zie V, 5.
2. Jan, g. Winkel 23-9-1870; zie V, 6.

IV, 6.
JAN BREEBAART, g. W'hoof 29-4-1835; schilder B'horn, landbouwer Winkel. Gehuwd Barsingerhorn 6-5-1858 met Trijntje Beers, g. B'horn 2-12-1836; d.v. Dirk Beers x Niesje Ruiter.
Geen kinderen.

V, 1a.
CORNELIS BREEBAART g. B'horn 21-11-1851;ov. Berkhout 1904. Gehuwd 1e x Berkhout 30-4-1876 met Jacoba Nierop, g. Berkhout 1-8-1853; ov. Berkhout 84-1877, d.v. Jan Nierop x Marijtje Jongert.
Geen kinderen.

V, 1b.
CORNELIS BREEBAART zie boven; schilder Berkhout. Gehuwd 2e x Berkhout 3-1-1878 met Trijntje Nieuwpoort, g. Berkhout 17-3-1848; ov. Zwaag (Avondlicht) 21-4-1947; d.v. Pieter Nieuwpoort x Neeltje Bregman.
Kinderen:
1. Dirk, g. Berkhout 254-1850; zie VI, 1.

V, 2.
JAN BREEBAART, g. B'horn 12-7-1853; schilder te Sijbekarspel, later vertrokken naar omgeving Amsterdam (Ouwerkerk?). Gehuwd Sijbekarspel 25-4-1875 met Trijntje de Boer, g. Nibbixwoud (Hauwert) 27-9-1851; d.v. Jan de Boer x Trijntje Paap.
Kinderen:
1. Dirk, g. SijbekarspeI 31-3-1876.
2. Nog een zoon; verder niets bekend.

V, 3.
ARIEN BREEBAART, g. B'horn 28-12-1858; schilder te Hoogwoud. Gehuwd Hoogwoud 27-5-1886 met Maartje Gutter, g. Hoogwoud 5-12-1862; ov. Sint Maarten 17-3-1955; d.v. Cornelis Gutter x Neeltje Vijn.
Kinderen:
1. Neeltje, g. Hoogwoud 24-4-1889, x Hoogwoud Pieter Wit.
2 t/m 6. Simon, Dirk, Anna, Marie en Cornelis; verder niets bekend.

V, 4.
KLAAS BREEBAART, g. Winkel 7-8-1861; ov. Winkel 21-1-1931. Landbouwer, Dijkgraaf Waard- en Groetpolder, Hoofdingeland Noordhollands Noorderkwartier, Lid Prov. Staten. Gehuwd Winkel 7-5-1883 met Maartje Stins, g. H'hugowaard 16-2-1863; ov. Winkel 24-1-1909; d.v. Pieter Stins.
Kinderen:
1. Jan, g. Winkel 12-4-1884; zie VI, 2.
2. Neeltje, g. Winkel 11-4-1886; x Winkel 1915 Johannes van Riel.

V, 5.
KLAAS BREEBAART, g. WinkeI 6-11-1868; ov. Alkmaar 1-4-1942, landbouwer Waardepolder (B'horn). Gehuwd Schagen 4-11-1894 met Dieuwertje Stins, g. Schagen 3-1-1875; ov. Schagerbug 25-5-1953; d.v. Simon Stins x Aafje Hoekstra.
Kinderen:
1. Dirk, g. B'horn 28-8-1899; zie VI, 3.
2. Simon, g. B'horn 3-4-1904; zie VI, 4.

V, 6.
JAN BREEBAART, g. Winkel 23-9-1870; ov. Hoogwoud 19-11-1930. Burgemeester van Hoogwoud. Gehuwd Beemster 23-10-1904 met Trijntje Eijssen, g. Beemster 19-5-18.69; ov. Hoogwoud 13-5-1952; d.v. Hendrik Eijssen x Nantje de Boer.
Kinderen:
1. Dirk, g. Hoogwoud 8-10-1905; zie VI, 5.

VI, 1.
DIRK BREEBAART, g. Berkhout 25-4-1880; ov. Hoorn 21-8-1960. Schilder te Berkhout. Gehuwd Berkhout 30-12-1960 met Antje Sleutel, g. Berkhout 19-3-1879; ov. Hoorn 13-2-1960, d.v. Louris Sleutel x Maart je Mosselman.
Kinderen:
1. Cornelis Dirk, g. Berkhout 21-9-1904; zie VII, 1.

VI, 2.
JAN BREEBAART, g. Winkel 12-4-1884, ov. Schagen 19-12-1958; landbouwer Groetpolder (Winkel). Gehuwd Anna Paulowna 22-10-1916 met Neeltje Kaan, g. Anna Paulowna 27-5-1894, thans te Schagen; d.v. Klaas Kaan x Anna Bakker.
Kinderen:
1. Marie, g. Winkel 30-4-1918; x Winkel 1945 Aldert Vethman.
2. Klaas, g. WinkeI 25-12-1920; zie VII, 2.

VI, 3.
Mr. DIRK BREEBAART, g. B'horn 28-8-1899; Burgemeester van Zijpe. Gehuwd Barsingerhorn 27-5-1926 met Maartje van der Horst, g: B'horn 18~8-1901; d.v. Jan van der Horst x Antje Smit.
Kinderen:
1. Annie, g. Callantsoog 19-5-1930, x Zijpe 1958 Jan Lambertus de Reus
2. Klaas, g. Schagerbrug (Zijpe) 12-8-1939; student te Delft.

VI, 4.
SIMON BREEBAART, g. B'horn 3-4-1904; landbouwer Middenmeer (Wieringermeer), later Kolhorn (B'horn). Gehuwd Schagen 20-2-1935 met Catharina Johanna Agatha Nonnekes, g. Schagen 25-3-1912; d.v. Johannes Eliza Nonnekes x Agatha Margaretha Sikker.
Kinderen:
1. Klaas, g. Barsingerhorn 1-4-1936; zie VII, 3.
2. Jan, g. Middenmeer 6-1-1938.
3. Agatha Dieuwertje, g. Middenmeer 23-7-1942.
4. Dieuwertje Titia, g. Alkmaar 10-5-1953.

VI, 5.
DIRK BREEBAART, g. Hoogwoud 8-10-1905; burgemeester van Hoogwoud. Gehuwd Nieuwe Niedorp 14-7-1932 met Jacoba Pluister, g. Winkel 10-2-1910; d.v. Pieter Pluister x Trijntje van Herwerden.
Kinderen:
1. Marlèn, g. Oostzaan 29-4-1933, x Rotterdam 1964 Nicolaas Frans Dane.
2. Jan, g. Nieuwe Niedorp 15-9-1939, student te Amsterdam.

VII, 1.
CORNELIS DlRK BREEBAART, g. Berkhout 21-9-1904; notaris te Hoorn.Gehuwd Hoorn 16-9-1947 met Geertje Cornelia Som, g. Berkhout, d.v. Jan Som x Antje Koeman.
Geen kinderen.

VII, 2.
KLAAS BREEBAART, g. Winkel (Groetpolder) 25-12-1920; landbouwer Groetpolder, dijkgraaf Waard- en Groetpolder. Gehuwd Wieringerwaard 30-10-1943 met Annie Nellie Kater, g. Wieringerwaard 30-10-1923; d.v. Jan Kater x Elisabeth Catharina Kaan.
Kinderen:
1. Jan, g. Winkel 2-8-1949.
2. Elisabeth Catharina, g. Winkel 31-7-1952.
3. Jolanda Nellie, g. Winkel 10-4-1958.

VII, 3.
KLAAS SIMON BREEBAART, g. B'horn 1-4-1936; landbouwer Middenmeer (Wieringermeer). Gehuwd Callantsoog 22-7-1960 met Cornelis Schenk, g. Callantsoog 3-1-1936; d.v. Arie Schenk x Trijntje Pluister.


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap