Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2002

Jaarverslag 2002

Voor de Stichting Westfriese Families was 2002 een rijk genealogisch jaar. Allereerst wijzen we met enige trots op de uitgave van wederom vier nummers van ons tijdschrift. Onze website (www.westfriesefamilies.nl) kon verder worden uitgebreid met verwijzingen naar (deel-)genealogieën van West-Friese families. Bijzonder verheugd zijn wij met het verschijnen van deel 34 in onze serie Westfriese Geslachten, gewijd aan de familie Ootes. Genealogie leeft! Dat blijkt ook uit reacties die wij krijgen op onze diverse activiteiten. Het is daarbij plezierig te constateren dat voor een sterk groeiend aantal mensen genealogie méér is dan een opsomming van namen, jaartallen en woonplaatsen. Genealogie is voor velen familiegeschiedenis in zeer brede zin van het woord. Wij zijn blij dat wij op stimulerende wijze daaraan een steentje kunnen bijdragen.
De vier afleveringen van ons blad zijn verschenen onder redactionele leiding van Jaap van Beek, die na twintig jaar Jan Joosten is opgevolgd als hoofdredacteur. Het voorjaarsnummer bevatte traditiegetrouw een index met alle persoonsnamen die in de voorbije (42ste) jaargang zijn genoemd.
Een flink aantal families is in de 43ste jaargang beschreven. Dat zijn de familie Polman (sinds ruim twee eeuwen gevestigd in Hoorn), het geslacht Tatinghof(f) te Enkhuizen in de zestiende en zeventiende eeuw, Visser (van Scharwoude en Opperdoes), Braakman, Koop (die ook Coopal, Coopes, Stuijver, Lieves en Koopman heeft geheten), Knol, Commandeur en De Haas. Informatie over de familie Koning is verrijkt met een fragment uit het levensverhaal van Egbert Koning, in 1792 geboren in Spanbroek. Ook boeiend is een artikel over overspel, als 'grouwzame zonde' in Schellinkhout. Voorts worden enkele lugubere vondsten uit de archieven beschreven.

Onze bibliotheek (voor donateurs gratis te raadplegen) is verrijkt met een aantal familieboeken. Zoals over de families Vriend, Lewis, Fit, Oud en Jongejeugd (als uitgebreide versie van deel 14 in onze serie Westfriese Geslachten). De uitgave Nobel in deze serie (deel 3) is aangevuld en uitgebreid.

Het aantal abonnees van ons blad liep ook het afgelopen jaar iets terug. We zijn 2003 ingegaan met 765 abonnees. We waren met een stand aanwezig op twee genealogische markten van de Nederlands Genealogische Vereniging, te weten in Lelystad en Zaandam (deze laatste ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de afdeling Waterland-Zaanstreek).

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap