Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1977

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1977

Was 1976 een goed jaar voor de Stichting 'Westfriese Families' (de commissie voor Westfriese genealogie), 1977 heeft het ruimschoots overtroffen. Het ledental groeide van 333 naar 413. Voor een deel was dit een gevolg van de zeer geslaagde expositie op de in Winkel gehouden najaarsstreekmiddag, waarop onze voorzitter mr. P. C. Avis voorts een inleiding hield over genealogie.
De uitgave 'Westfriese Families' wordt inmiddels in een 32 pagina-uitvoering uitgegeven en geïllustreerd met foto's.
In de serie Westfriese Geslachten verscheen het overzicht van het geslacht Paarlberg - ook voor de eerste keer geïllustreerd -; een succesvolle uitgave en reeds bijna uitverkocht. Nieuwe uitgaven zijn in voorbereiding. Als een der eerste zal verschijnen het geslacht Haas. De herdruk van de eerste zeven jaar- gangen nadert zijn voltooiing. Vele inschrijvers wachten er al op.
In de samenstelling van het bestuur kwam een wijziging door het aftreden van mej. A. P. Klaver. Zij bereikte de reglementair gestelde leeftijd. Haar plaats is ingenomen door de heer J. H. N. W. Raat. Een woord van dank voor de fijne samenwerking met mej. Klaver is hier zeker op zijn plaats.
De belangstelling voor genealogie is nog steeds groeiende: speciaal voor West- Friesland. Dit is in niet geringe mate mede het gevolg van het vele werk, dat door ons oud-rnedelid ir. C. Koeman is verricht en die helaas aan de gevolgen van een hem overkomen ongeval overleed. Zijn omvangrijk genealogisch archief heeft hij aan onze Stichting vermaakt, zijn grote bibliotheek heeft een plaats gekregen in het streekarchief te Hoorn: als 'collectie Koeman'.

A. J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap