Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1969

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1969

Ook het afgelopen jaar is weer gebleken, dat de interesse voor genealogisch onderzoek steeds toeneemt.
De uitgave van 'Westfriese Families' is zeker verantwoord geweest, gezien de stijgende belangstelling. Aan het einde van het boekjaar konden wij 230 abonnees noteren.
De redacteur heeft zich, niettegenstaande zijn gevorderde leeftijd weer met enthousiasme en met veel energie volledig ingezet om het blad goed verzorgd te doen uitkomen.
Enkele belangstellende lezers verleenden hun medewerking, door een bijdrage, terwijl velen onze redacteur welwillend, op diens verzoek, inlichtingen verstrekten.
Om het werk van de redacteur enigszins te, verlichten en bovendien aantrekkelijk te houden, werden in het afgelopen jaar twee redactieleden, te weten Drs. K. Bant te Schellinkhout en Ir. C. Stapel te Eindhoven aan de commissie toegevoegd. Een regelmatige verschijning van het blad zal hierdoor tevens meer verzekerd zijn. In de serie 'Westfriese Geslachten', verscheen een overzicht van de familie 'Helder', bewerkt door Ir. Davidson te Den Haag. Het werd bij vooruitbetaling van ƒ 5,- per exemplaar bij het secretariaat verkrijgbaar gesteld.
Een belangrijke mutatie in de Commissie ontstond wegens het bedanken van de heer G. Nes als penningmeester. Na rijp beraad, werd deze functie om interne praktische redenen aan het secretariaat toegevoegd. Een eigen postrekeningnummer (*******) ten name van de Commissie voor 'Westfriese Genealogie' te Hem, (N.H.), werd noodzakelijk geacht en verkregen, daarbij hopende dat velen van de zeer verspreide lezerskring er voor een vroegtijdige contributiebetaling gebruik van zullen maken.

Hem, 1970

p class="auteur-rechts">K. A. Visser-Molenaar,
secretaresse.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap