Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Overzicht van onze uitgaven

(alle prijzen zijn exclusief porto)

Kwartaalbladen/tijdschriften

8e t/m lopende jaargangen
Los kwartaalblad
Vanaf 52e jaargang
Los tijdschrift
Verzamelband voor 5 jaargangen  
€ 10,00
€ 3,00
€ 12,50
€ 4,00
€ 6,00
 per jaargang
 per stuk
 per jaargang
 per stuk
 per stuk

Familieboekjes

Appelman
Balen Blanken, van  
Beurs, de
Botman
Breebaart
Brak
Bui(j)sman
Dikstaal
Donker
Grooteman
Haas
Haringhuizen
Hart, de
Helder
Houter
Jongejeugd
Kleijmeer
Kollis
Mazereeuw
Mol
Nobel
Noordeloos
Ootes
Paarlberg
Pool
Raven
Rood
Saal
Singer
Sietses/De Vries
Schenk
Speets
Vennik
Wonder
Winkel
Zwaan
€ 


17,50
4,00
15,00
15,00
4,00
15,00
22,50
15,00
2,50
20,00
5,00
12,00
4,00
5,00
15,00
5,00
10,00
4,00
12,00
7,00
4,00
10,00
35,00
6,00
20,00
15,00
20,00
2,50
4,00
8,00
40,00
15,00
20,00
2,50
15,00
12,00

Bestellingen:
Mw D. Koetsier, Essenlaan 4, 1616 CG Hoogkarspel,
tel. 0228-561712, e-mail: bestellingen@westfriesefamilies.nl

Secretariaat:
Dhr. E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek,
tel. 0226-453415, e-mail: secretaris@westfriesefamilies.nl

Penningmeester:
Dhr. J. Koetsier, Essenlaan 4, 1616 CG Hoogkarspel,
tel. 0228-561712, e-mail: jankoetsier@ziggo.nl

Bankrek.nr. NL35 INGB 0001 9758 62


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap