Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Abonnee aanmelden

U kunt zich aanmelden als abonnee op het kwartaalblad "Westfriese Families" door 12,50 euro (jaarlijkse bijdrage) over te maken op rekening NL35 INGB 0001 9758 62 t.n.v. St. Westfriese Families te Zwaag.

U ontvangt dan de reeds verschenen kwartaalbladen van de lopende jaargang.

Uiteraard kunnen leden kostenloos publiceren in het kwartaalblad.

N.B. indien u de overschrijving via internet doet, vermeldt dan a.u.b. uw naam en adres.


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap