Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

De hoeve van twee boeren-burgemeesters van Grootebroek
(WFON 2003, pagina 94)

Met het overlijden van Simon Prins kwam een einde aan het tijdperk Prins als burgemeester van Grootebroek. Na Klaas en Simon Prins werd J.A. Schrijnder benoemd. Per landauer maakte de nieuwe burgemeester op 13 maart 1924 een feestelijke intocht in de gemeente.
Op de boerderij aan de Zesstedenweg blééf een Prins. Dat was Klaas, de oudste zoon van Simon en Maartje Prins-Hartman. Klaas Prins en zijn vrouw Aaltje Nes ruilden in 1944 van behuizing met de oudste van de twee kinderen, Simon. Zeven jaar later kwam er ook een einde aan het tijdperk Prins in de stolp Zesstedenweg 214. Toen, in 1951, verhuisden Simon Prins, zijn vrouw Corrie Groot en de twee kinderen Maas en Gerda, naar Callantsoog. Vader Klaas Prins, vertrokken naar Hoogkarspel, had de boerderij in 1950 verkocht aan het Gereformeerd Weeshuis. In 1951 werd Klaas Brugman eigenaar, toen hij er kwam wonen.

Gevelsteen
Veel vragen zijn opgelost rond de fraai gerestaureerde stolp. Hoe zit het echter met de gevelsteen? De uit de zeventiende eeuw daterende steen zal waarschijnlijk een plek hebben gehad in een oudere stolp op deze plaats. De afbeelding met paard en ruiter symboliseert het volkverhaal en doet als eerste denken aan de Sint Martinusparochie. Die is echter te vinden in Bovenkarspel, de parochie van Grootebroek is gewijd aan Sint Johannes de Doper. De steen vertelt het verhaal van de Heilige Martinus (Sint Maarten) die zijn mantel deelt met een bedelaar. Een mantel staat symbolisch voor beschermend omhullen. Zal de onbekende bouwheer van de oorspronkelijke stolp dergelijke warmte hebben willen uitstralen? De steen heeft niet altijd de voorgevel gesierd, zo is Sijvert Noordeloos ooit ter ore gekomen. "Pas kort na de oorlog heeft Simon Prins de steen naar voor gehaald. Eerder zat die in de muur van de paardenschuur, achter de boerderij. Hoe de steen daar ooit terecht kwam? Misschien vond een vroegere eigenaar de steen te rooms."

Hensbroek, februari 2003

Geraadpleegde bronnen:
Archief Kadaster Alkmaar
Westfries Archief Hoorn:
- registers burgerlijke stand
- bevolkingsregisters
- archief gemeente Grootebroek

Geraadpleegde literatuur:
Archief Noordhollands Dagblad, Alkmaar
Prisma van de symbolen, historisch-culturele symbolen van a tot z verklaard,
Uitgeverij Het Spectrum, 1992

« Vorige pagina


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap