Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

De hoeve van twee boeren-burgemeesters van Grootebroek
(WFON 2003, pagina 93)

Einde aan 'Pool-dynastie'
In 1878 is Klaas Prins benoemd tot burgemeester van Grootebroek. Met zijn aantreden kwam er een einde aan de 'Pool-dynastie'. Van 1811 tot augustus 1878 was er onafgebroken een Pool burgemeester van Grootebroek. Dat waren achtereenvolgens Pieter Pool (1811-1825), Cornelis Pool (1825-1848), Christiaan Pool (1848-1859) en Johannes Theunis Pool (1859-1878). Landman-burgemeester Klaas Prins is in 1898 opgevolgd door zijn toen 38-jarige zoon Simon (1859-1924). Vader Klaas was op 1 april 1898 op eigen verzoek met eervol ontslag gegaan. Een maand later stierf hij, als weduwnaar. De laatste zeven jaar van zijn leven had Klaas Prins alleen gewoond. Zijn huishoudster Trijntje Kool was in 1891 vertrokken naar Avenhorn. Zoon Simon Prins was niet de enige kandidaat voor het ambt van burgemeester. Een van de andere sollicitanten was Sijvert Schaper uit Grootebroek, wethouder en loco-burgemeester. Hij werd afgewezen. Hoe groot zal de invloed van Klaas Prins zijn geweest op de benoeming van zijn zoon?

Wedde vijfhonderd gulden
Het burgemeesterschap was geen vetpot. In 1898 bedroeg de jaarwedde vijfhonderd gulden. De functie zal zijn aantrekkelijkheid hebben ontleend aan de status. Landman-burgemeester Simon Prins en zijn vrouw Maartje Hartman kregen vier kinderen. Gaandeweg stopte Simon Prins met de bouwerij. Bij zijn overlijden in 1924 op 64-jarige leeftijd werd als beroep opgegeven 'burgemeester'. Zijn vrouw Maartje Hartman was al in 1908 overleden, op 49-jarige leeftijd, in het ziekenhuis te Enkhuizen.
Simon Prins (1859-1924), burgemeester van Grootebroek van 1898 tot 
        zijn overlijden.Behalve dat hij ruim 25 jaar burgemeester van Grootebroek was geweest, bekleedde Simon Prins diverse functies. Tot zijn overlijden was hij dijkgraaf van het Ambacht Drechterland. In deze functie was hij in 1920 mr. G. H. Bast opgevolgd. Voorts was hij hoofdingeland van de banne Grootebroek en sinds enkele jaren vertegenwoordigde hij de Provinciale Liberale Mesvereniging in Provinciale Staten.  Lange tijd was hij regent van het Gereformeerde Weeshuis Grootebroek, was hij president-kerkmeester van de hervormde gemeente Grootebroek, directeur van de Nutsspaarbank, rentmeester voor verschillende personen en lid van de Commissie Van Aalst voor de kanalisatie van West-Friesland.

Simon Prins (1859-1924), burgemeester van Grootebroek van 1898 tot zijn overlijden. Hij woonde in de stolp. Zo ook zijn vader Klaas Prins (1824-1898), die het burgemeesterschap van Grootebroek vervulde van 1878 tot kort voor zijn dood. (Foto Meindert Reus)

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap