Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

De hoeve van twee boeren-burgemeesters van Grootebroek
(WFON 2003, pagina 91)

De huidige bewoners zijn sinds 1983 Sijvert Noordeloos (1931) en zijn zuster Dina (1923), beiden ongetrouwd. Sijvert verdiende voorheen de kost als tuinder en bloemenventer. Op het weiland achter de boerderij is een woonwijk ontstaan, het Zesstedenpark. De villa's zitten de stolp bijna op de lip, maar het erf en de stallen hebben nog vrijwel niets van hun agrarische uitstraling verloren. Geen wonder met zes koebeesten (om op te fokken), vijftien geiten, twintig kippen, een gans, een pauw, vijftien eenden en vijf schapen. "Ik heb altijd al van beessies gehouden", zegt Sijvert. De boerenplaats was eerder in bezit van de gebroeders Brugman. Dit waren Hendrik, Simon en Jacobus. Allen waren tuinder en waren allen voor eenderde deel eigenaar. Eerder berustte het eigendom bij hun vader, Klaas Janszoon Brugman. Hij woonde er ook en was landbouwer. Klaas Janszoon Brugman had de stolp in 1951 overgenomen van het Gereformeerde Weeshuis te Grootebroek.

Drie generaties Prins
Het Gereformeerd Weeshuis was niet lang eigenaar. De instelling had de hoeve een jaar eerder verworven, in 1950. De eerdere eigenaar was Klaas Simonszoon Prins, gehuwd met Aaltje Nes. De laatste jaren huurde zijn zoon Simon Prins, getrouwd met Corrie Groot, de boerenplaats. Beiden waren tuinder. Klaas Prins was op de boerenplaats zijn vader Simon opgevolgd. Simon Prins begon als veehouder, maar schakelde over op de tuinderij. De bouw gaf meer. Later werd hij ook burgemeester van Grootebroek. De combinatie boer-burgemeester was tot medio halverwege de vorige eeuw gebruikelijk.
Het ambt van burgemeester had Simon Prins overgenomen van zijn vader, Klaas. Ook Klaas Prins was landman-burgemeester en ook hij zat op de boerenplaats aan de Zesstedenweg. Maas was de eerste van de drie generaties Prins op deze plek. Dadelijk meer over de 'boeren-burgemeesters' Prins.

Op hogere wand
De stolp is in 1879 verbouwd. "Het woongedeelte zal toen op een hogere wand zijn gezet. Het hoogteverschil is nog zichtbaar", vertelt Sijvert Noorderloos. "Een deel van de hooiberg is toen slaapkamer geworden. Een burgemeester in een bedstede kon natuurlijk niet, dat was beneden zijn stand. Er kwam een grote wasbak in. Dat zal een van de eerste wasbakken op Grootebroek zijn geweest." De verbouwing vond nog geen twintig jaar plaats nadat de stolp geheel of vrijwel geheel was vernieuwd. Dat gebeurde in 1861/1862, toen Klaas Prins eigenaar was. Vóór hem was de hoeve korte tijd in bezit van Cornelis Schuurman. Hij woonde in Andijk en was aanvankelijk winkelier. Later werd hij landman.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap