Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Zeven generaties Lammerschaag boeren op dezelfde plek
(WFON 1998, pagina 46)

Recreatiegebied
Alle landerijen zijn verkocht aan de provincie, op één hectare na. Jan: "Het land wordt reereatiegebied. Het is niet bekend wanneer het deze bestemming krijgt. Ik huur het van de provincie, en verkoop het grasgewas.'

Vee is definitief verleden tijd voor de Lammerschagen op Koedijk. Na het inslapen van de herder Boris is Pinkie, de poes van 18, het enige dier dat op het erf rondloopt.

Hensbroek, maart 1998

Bronnen:
Familie-archief, J. Lammerschaag, Koedijk;
'Uit de historie van Koedijk en Huiswaard', 1990, J.P. Geus, uitgave Pirola Schoorl;
'Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832', deel 4 Koedijk, Oudorp, Sint Pancras, 1991, W.J. van den Berg, uitgave Stichting Kadastrale Atlas Noord-Holland
'Koedijk meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen', 1996, J.P. Geus, uitgave van stichting Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht;
'Wespennest Leeuwarden', de geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945, deel 11, 1977, Ab A. Jansen, uitgave Hollandia Baarn;
'Alkmaar 1940-1945', kroniek van de bezettingsjaren, 1995, Jan van Baar en Gerrit Valk, uitgave Pirola Schoorl;
'Verslag genealogisch onderzoek familie Lammerschaag', 1989, Maarten Stam, niet gepubliceerd;
Regionaal Archief Alkmaar: registers burgerlijke stand Koedijk, archief oud-rechterlijk en weeskamer Koedijk 1580-1811, archief gemeente-secretarie Koedijk;
'Dertien jaar zuivelbereiding op zuideinde Koedijk', artikel Noordhollands Dagblad 24 september 1996, in rubriek Uitgeweid, over historie vroegere kaasfabrieken regio Alkmaar, door Ed Dekker;
'De Eendracht mestte eigen varkens vet met wei', artikel Noordhollands Dagblad 27 mei 1997, in rubriek Uitgeweid, idem.

« Vorige pagina


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap