Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Zeven generaties Lammerschaag boeren op dezelfde plek
(WFON 1998, pagina 45)

In het knappe pak
Jan trok regelmatig het knappe pak aan, om net als voorgaande generaties Lammerschaag de voordam te verlaten. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Zoals het voorzitterschap van de Rabobank Zuivelbank Alkmaar en Omstreken. Vijftien jaar was hij voorzitter van de stichting Alkmaar Agrarisch Centrum. Belangrijkste activiteit van deze stichting was de organisatie van de jaarlijkse Landbouwdag in de Kaasstad. Hij was voorzitter van de - inmiddels opgeheven - overlegcommissie HAL, een club betrokkenen die overleg met gemeenten en organisaties voerde over de gezamenlijke bouwplannen van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.

Voorts was Jan Lammerschaag onder meer vice-voorzitter van de vroegere coöperatieve maalderij en in- en verkoopvereniging De Goede Verwachting te Heerhugowaard, vice-voorzitter van de onderwijscommissie van de Middelbare Agrarische School en hoofdingeland van waterschap Groot-Geestmerambacht. Zijn vader Pieter was heemraad van een van de rechtsvoorgangers van dit in 1980 gevormde waterschap, de polder Geestmerambacht. Pieter was tevens onder meer voorzitter van de Raiffeisenbank Koedijk. Grootvader Jan, mede-oprichter van kaasfabriek Juliana, vervulde de rol van voorzitter van de Banne Koedijk. Jan: "Voor alle Lammerschagen gold: als het ons niet meer aanstond, stapten we er uit. En dat kwam dan ook wel voor."

Pieter Nicolaas, de oudste van de drie kinderen van Jan en Tini, zag na enkele jaren boeren toch geen toekomst voor zich weggelegd als zelfstandig agrarisch ondernemer, mede met het oog op de strakker wordende wet- en regelgeving. In 1996 werd de maatschap ontbonden. Pieter Nicolaas, de zevende en laatste generatie boer Lammerschaag aan de Kanaaldijk, kan evenwel niet buiten de agrarische sector. Hij trad toe tot de Agrarische Bedrijfsverzorgingsdienst, zijn huidige werkgever.

Op het erf naast het woonhuis de zesde en zevende generatie Lammerschaag.
Op het erf naast het woonhuis de zesde en zevende generatie Lammerschaag. Rechts Pieter Nicolaas (1958), de laatste boer Lammerschaag aan de Kanaaldijk 47. Naast hem zijn ouders Jan Lammerschaag (1931) en Tini Leegwater. Links Jacqueline Slager, de vrouw van Pieter. Op de achtergrond de schuren. Na de verkoop van de tachtig koeien, in 1995, is de kopstal ingericht voor caravanstalling. (Foto Studio Wick Natzijl. Alkmaar)

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap