Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Zeven generaties Lammerschaag boeren op dezelfde plek
(WFON 1998, pagina 39)

 Hillebrand Lammerschaag Janszoon (1840-1911) en zijn vrouw Wilhelmina Blokland (1842- 1891)

Hillebrand Lammerschaag Janszoon (1840-1911) en zijn vrouw Wilhelmina Blokland (1842- 1891). Hillebrand was de nummer drie van de zeven generaties Lammerschaag die achtereen boerden op de Kanaaldijk 47 te Koedijk. Hillebrand Lammerscbaag is geboren en overleden in Koedijk. Korte tijd was de veehouder-landeigenaar burgemeester van deze toenmalige gemeente. Al na drie jaar bedankte hij verder voor de eer. Het burgemeesterscbap stond hem niet langer aan. Hillebrand is de overgrootvader van de huidige bewoner van het perceel, Jan Lammerschaag (1931). (Foto familie-archief Lammerschaag)

Over deze reactie van zijn overgrootvader zegt Jan Lammerschaag: "Dat herken ik in de familie. Als ons echt iets niet zint, stoppen we er mee. Dan stappen we er uit. We gaan ons niet ergeren. We willen het moment vòòr zijn dat we in een bestuur zeggen wat we werkelijk denken over mensen. Misschien zijn Lammerschagen weinig plooibaar." Over de burgemeester heeft hij vroeger eens iemand horen zeggen dat het een geen gemakkelijke man was, maar dat hij wel eerlijk was. "Meerdere malen trad hij op als executeur testamentair. Toch een teken dat mensen vertrouwen in hem hadden." De boeren-burgemeester Lammerschaag was niet zozeer onder zijn koeien te vinden. "Hij was meer een veehandelaar en een vetweider dan een melker. Hij was zeer ondernemend. Hij begon met twintig hectare land en eindigde met vijftig hectare. Zijn zoon Jan, mijn grootvader, weidde aanvankelijk ook veel vee voor de slacht. Onder invloed van de crisis in de landbouw, die rond 1890 ontstond, begon hij meer te melken." Jan Lammerschaag, in 1895 getrouwd met Maartje Boldewijn, was een van de zeven initiatiefnemers voor de oprichting van kaasfabriek Juliana.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap