Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Zeven generaties Lammerschaag boeren op dezelfde plek
(WFON 1998, pagina 37)

De boerderij van defamilie Lammerschaag op het Noordeinde van Koedijk

De boerderij van de familie Lammerschaag op het Noordeinde van Koedijk, die in de nacht van 25 op 26 juni 1943 in vlammen opging. De foto dateert van rond 1900. Rechts staat Jan Lammerschaag (1870-1948), de Lammerschaag nummer vier. Zijn vrouw Maartje Boldewijn staat naast hem. De andere vrouwspersoon is Dieuwertje Boldewijn, een tante. Zij woonde in het latere arbeidershuis van de familie Lammerschaag, ten zuiden van de boerderij (niet zichtbaar). De kinderen achter het hek zijn Willem (links) en Hilkbrand, twee zoons. De derde zoon van Jan en Maartje, Pieter Jacob, was nog niet geboren. (Foto familie-archief Lammerschaag)

In 1811 boerde de toen 49-jarige Hillebrand Klaaszoon Lammerschaag dus al aan de Kanaaldijk, zo valt mede uit de acte van 1811 op te maken. Op een ander plekje. De nieuw verworven boerderij grensde ten noorden aan het bezit van de koper. Dat was ook een stolp, aldus leert het kadastrale minuutplan. "Dat de familie Lammerschaag eerder op de boerderij hiernaast zat, klopt", zegt de 67-jarige Jan Lammerschaag. "Dat is altijd verteld in de familie." Deze boerderij vererfde Guurtje Lammerschaag, dochter van Hillebrand Klaaszoon. Zij was getrouwd met Jan Bruijn. Door dit huwelijk kwam de boerderij in handen van Cornelis Spaan. Zijn vrouw Elizabeth Bruijn was een kleindochter van genoemde Jan Bruijn. Cornelis Spaan heeft er jaren geboerd. Op de plek van zijn boerderij (Kanaaldijk 46) staan nu twee nieuwe woonstolpen, bewoond door vier gezinnen. Hillebrand had de boerderij geërfd van zijn vader, landbouwer Klaas Hillebrandszoon Lammerschaag, gedoopt te Koedijk in 1724.

Hillebrand Klaaszoon Lammerschaag, met wie dit verhaal over de zeven Lammerschagen van Koedijk begint, was zeker niet onbemiddeld. Van de eigenaren van het meeste land in Koedijk stond landbouwer Hillebrand met 22 hectare op de tiende plaats. Dit blijkt uit gegevens van het Kadaster, die enkele jaren na het overlijden van Hillebrand (in 1821) werden opgemaakt. Zijn weduwe Grietje Stam had het boerenbedrijf voortgezet. Zij stierf in 1842. Hillebrand betaalde in 1811 Cornelis Men 2000 gulden voor de boerderij. Bij dit bedrag was inbegrepen de aankoop van elf geerzen land. Een deel daarvan stond bekend als Levendig, genoemd naar de achternaam van een eerdere eigenaar. Dit Levendig maakte later onderdeel uit van de Noordkant, zoals Jan Lammerschaag zijn meest noordelijk gelegen akkers noemde vòòr de ruilverkaveling van het Geestmerambacht in de jaren zeventig.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap