Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Westfriese families
(WFON 1971, pagina 105)

Vooral in de 17e en 18e eeuw, toen het standsgevoel en het grote verschil in bezit door de bevolking zeer breed werden uitgemeten, troffen wij in onze steden meerdere reeksen personen aan die tot één geslacht behoorden. Nog onlangs werden wij hiermee geconfronteerd toen bleek dat de Hoornse familie Van Hoolwerff - waarvan een der laatste vertegenwoordigsters, de weduwe van de Hoornse apotheker Gerard Hendrik van Hoolwerff - in 1925 het terrein, waarop Avondlicht is gebouwd, aan die stichting tegen zeer matige prijs afstond. De familie Van Hoolwerff behoorde niet tot de regentenfamilies maar is reeds vanaf de 17e eeuw te Hoorn gevestigd geweest; daarvoor kwam zij uit Amsterdam. Een van de vele voorbeelden - een aanwijzing dus - dat wij in ons werk ook de stedelijke families niet moeten verwaarlozen.
Wij werken dus regionaal, maar komen meermalen bij een bepaald onderzoek ver buiten de grenzen van West-Friesland, ook zelfs als wij die grenzen niet aardrijkskundig opvatten, terecht. Mogelijk hebben wij onbewust voor het regionale onderzoek gekozen toen wij 15 jaar geleden begonnen, maar geleidelijk blijkt dat ook dit regionale onderzoek betekenisvol kan zijn.

Genealogie, het onderzoek naar opeenvolgende geslachten, is een onderdeel van de geschiedenis. Belangstelling voor geschiedenis was er voorheen in onze omgeving maar uiterst weinig. Maar langzaam groeit deze belangstelling.Wij merken dit aan de streekbladen, die voortdurend en graag historische bijdragen opnemen. Wij merken dit door de toenemende vraag naar onze in druk verschenen uitingen: Westfriese Families en Westfriese Geslachten. Maar, deze belangstelling groeit langzaam. Daar hebben wij rekening mee te houden. De tijd is met ons: de beschikbare vrije tijd groeit en duidelijk is die belangstelilng een van de manieren, waarop men de toenemende vrije tijd nuttig kan besteden.
Juist omdat de belangstelling slechts langzaam groeit is er bij velen veel meer gevoel voor de genealogie van plaatselijke geslachten dan voor de genealogie zonder grenzen. Het is zelfs de vraag of het onbegrensde familieonderzoek voor velen nog wel van waarde is. Immers wij weten dat reeds meer dan een eeuw geleden vele gezinnen uit onze omgeving naar Amerika emigreerden en daar langzaam aan volkomen veramerikaniseerd zijn en dat dan veelal de band met het moederland verdwijnt. Slechts zelden wordt die band in de loop der jaren gehandhaafd; soms zijn het echter toevallige omstandigheden die het gevoel van verwantschap weer opwekken. Zo is kort na de tweede wereldoorlog, toen vele Amerikaanse soldaten tijdelijk in ons land vertoefden, in meerdere gevallen deze familieband weer aangehaald. Maar dat gaat dan in de regel niet van ons uit.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap