Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Westfriese families
(WFON 1971, pagina 104)

Hoewel later bleek, dat er feitelijk geen sprake is van 'Westfriese Genealogie', letterlijk dan, dachten wij toen dat wij ons onder de hoede van het Genootschap de beste levenskansen zouden scheppen. En geen van onze leden zal er spijt van hebben dat wij toen doelbewust hebben gekozen voor een regionale aanpak van het onderzoek naar onze voorouders, dat wij ons onder de hoede van het steeds groter wordende Historisch Genootschap hebben gesteld en dat dit Genootschap ons als volwaardige werkgroep wilde aanvaarden.
Geleidelijk hebben wij gemerkt dat er geen sprake kon zijn van Westfriese Genealogie in letterlijke zin. Want ondanks dat wij steeds hebben getracht wat te weten te komen over de regionale geslachten moesten wij altijd weer merken dat zelfs verre voorouders zich niet hielden aan kleine grenzen. Mogelijk dachten wij toen aan de bekende Westfriese Zeedijk of Omringdijk - nu lijkt ons dat denkbeeld belachelijk. Wij kennen, gelukkig, geen grensproblemen!
En toch houden wij, met overtuiging, vol dat wij een regionaal werkterrein hebben met als gevolg dat wij de onderwerpen voor de uitgaven Westfriese Families en Westfriese Geslachten zoeken in onze eigen omgeving.
Misschien is het daarom, dat wij, vrijwel onbewust, vooral als werkterrein het platteland hebben en veel minder de steden in onze omgeving.
Immers, de ervaring leert ons dat het platteland veel sterker trouw bleef aan eigen omgeving dan de stad. Vooral voorheen was dit zeer sterk. Het agrarisch gerichte bedrijf heeft dit ongetwijfeld meegebracht.

De plattelandssteden waren al in de 17e eeuw handelssteden: en handel kent geen grenzen. Wij kunnen globaal zeggen dat tot omstreeks 1850 ten plattelande de verplaatsing van de opeenvolgende geslachten niet groter was dan 5 km; tot 1900 10 km en daarna steeds groter.
Echter vinden wij ook in onze plattelandssteden - Hoorn, Alkmaar, Schagen, Enkhuizen, Medemblik, Purmerend - meerdere families welke daar een reeks van jaren voorkomen. Sommige zijn gaan behoren tot de regentenfamilies maar onder deze groep treffen wij ook geslachten aan die van elders kwamen. Deze laatsten hebben veelal een echt oud familiewapen met alles wat daar bij hoort. Enkele plaatselijke families zijn langzamerhand tot de stedelijke regentenfamilies gaan behoren.

« Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2020 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap