Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Ook penningmeester Wil Smit stopt

Twee bestuurswisselingen bij de Stichting Westfriese Families. Niet alleen waarnemend voorzitter Klaas Bant is gestopt. Ook voor Wil Smit was het zaterdag 28 februari 2009 de laatste vergadering. Zij heeft jarenlang de penningen beheerd.

Wil Smit bij haar afscheid als penningmeester van Stichting Westfriese Families
Wil Smit bij haar afscheid als penningmeester
van Stichting Westfriese Families. (foto Ed Dekker)

Bij toeval kwam Wil in het bestuur van Westfriese Families. Officieel was dat in 1996, maar eigenlijk draaide zij al twee jaar mee. Het begon met een vergeten bestelling. Een storm deed daarna de rest.
De 67-jarige Wil - als tuindersdochter geboren in Waarland en sinds haar 23ste jaar wonend in Alkmaar - moet lachen als zij denkt aan vijftien jaar geleden.

Over haar komst bij Westfriese Families zegt zij: "Ik had twee exemplaren van het boekje Botman uit de serie Westfriese Geslachten besteld, maar ik ontving niets. De boekjes heb ik thuis bij Maarten Haas opgehaald. Hij woonde in Egmond aan Zee en was secretaris-penningmeester van de stichting."
"Die middag moest Maarten naar het ziekenhuis in Alkmaar. Het stormde en ik bood aan hem te brengen. Natuurlijk heb ik hem ook weer thuis gebracht. Hij vertelde over zijn activiteiten bij Westfriese Families en ik raakte geïnteresseerd."
Er bleef contact en Wil hielp Maarten met vragen over de nieuwe verenigingscomputer. "Daarna vroeg hij of ik meewilde naar een bestuursvergadering."

Taken verdeeld
Maarten Haas overleed in 1996. De functies van secretaris en penningmeester werden toen verdeeld. Als vanzelfsprekend nam Wil het penningmeesterschap op zich. Deze taak heeft zij kundig en met veel plezier vervuld.
Het werk bleef niet beperkt tot het innen van de bijdragen van de donateurs, het opstellen van het financieel jaarverslag en het tijdig betalen van rekeningen. Ook vervaardigde zij de etiketten om ons kwartaaltijdschrift vlot op de juiste adressen te krijgen.
Wil heeft veertig jaar in het Alkmaarse ziekenhuis gewerkt. Eerst in het Sint Elisabeth Ziekenhuis, na de fusie met het Centraal Ziekenhuis in het MCA (Medisch Centrum Alkmaar).
Jarenlang was zij verbonden aan het laboratorium voor klinische chemie, hematologie en immunologie. Daar worden in opdracht van de behandelde specialisten uit het MCA monsters van patiënten onderzocht.

Blokfluiten
Met veel plezier denkt zij terug aan haar tijd in het ziekenhuis. Net als aan haar jaren bij Westfriese Families. Nu wil zij zich meer richten op haar grote hobby, blokfluiten. Van 'Huismuziek Alkmaar', vereniging voor samenspel en instrumentenbouw, blijft Wil penningmeester.
Het bestuur van Westfriese Families dankt Wil voor haar inzet en goede zorgen.
Haar taak wordt overgenomen door Cor Langedijk uit Zwaag.

Ed Dekker


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap