Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Afscheid van Klaas Bant als bestuurslid, na 40 jaar

Het einde van een tijdperk. Met dit predikaat gaat de bestuursvergadering van 28 februari 2009 in de boeken van Stichting Westfriese Families. Op deze datum namen wij afscheid van Klaas Bant als bestuurslid van Westfriese Families. Na 40 jaar. Een ongekend lange periode.

Wisseling van de wacht bij Stichting Westfriese Families.
Wisseling van de wacht bij Stichting Westfriese
Families. Links Klaas Bant, naast hem Harold Bos,
zijn opvolger als voorzitter. (foto Ed Dekker)

In 1969 kwam Klaas in bestuur. Westfriese Families heette toen officieel 'Commissie voor Westfriese Genealogie van het historisch genootschap Oud West-Friesland'. Hij was toen 34 jaar. Nu, als 74-jarige, verlaat hij het bestuur en heeft hij de voorzittershamer overgedragen.
Veertig jaar lang actief op genealogisch terrein, binnen en buiten de Westfriese Omringdijk. Dat is niet helemaal waar. Tussentijds verbleven Klaas en zijn vrouw Jannie Baas een periode buitendijks. "We hebben 3,5 jaar op Aruba gewoond. Vanwege mijn werk", vertelt Klaas.

't Wild in de biene
Eind 1973 vertrok het gezin Bant. Het avontuur lokte. "Ik had 't wild in de biene", lacht hij. Leraar aardrijkskunde op de Nederlandse Antillen, over dat aanbod hoefde hij niet lang na te denken.
Zomer 1977 keerde de familie terug, een prachtige ervaring rijker. Het contract liep af en een Arubaan kwam op zijn plaats. Na enkele maanden nam Klaas zijn plek in het bestuur van Westfriese Families weer in en pakte hij de genealogische draad moeiteloos op.
Familiegeschiedenis heeft hem al altijd gefascineerd. Op de middelbare school maakte hij een stamboom van het Hollandse Gravenhuis. Een oom gaf de aanzet voor genealogie dichter bij huis. "Hij begon met de familie van mijn moeder, Antje Groot. Ik begon toen met de familie van mijn vader, Willem Bant. Dat daar nooit een einde aan zou komen, wist ik toen nog niet." Het begin van een nooit eindigende ontdekkingsreis.

Edam
De wieg van Klaas stond in Beets. Zijn vader is geboren in Kwadijk, diens voorouders waren boer in Edam. Dit stadje is de geboorteplaats van zijn moeder. Veel van haar voorouders waren kaashandelaar en grutter in Edam.
Al voordat Klaas in 1969 in het bestuur kwam, was hij actief voor Westfriese Families. "Oud-bestuurslid Kees Stapel en ik kwamen wel eens bij ingenieur Cornelis Koeman, in 1954 medeoprichter van Westfriese Families. We assisteerden hem bij het maken van het blaadje, wat het tijdschrift toen nog was. De oude Koeman was blij met onze hulp, ook nadat hij was verhuisd van Blokker naar bejaardenhuis Avondlicht in Hoorn."
Het bestuur bestond in 1969 uit P.C. Avis uit Hoorn (voorzitter), K.A. Visser-Molenaar uit Hem (secretaresse), G. Nes Pzn. uit Midwoud (penningmeester), mej. A.P. Klaver uit Opmeer, C. Koeman uit Blokker (redacteur), K. Koster uit Wieringerwaard, J.W. Leeuw uit Abbekerk en C. Stapel uit Eindhoven (redacteur). Ook Klaas werd redacteur.

Westfriese Geslachten
Over de functie van redacteur zegt hij: "Ik heb weinig geschreven voor het kwartaaltijdschrift. Meer hield ik mij binnen het bestuur bezig met de familieboekjes." Deze boeken heeft Stichting Westfriese Families uitgegeven in de serie Westfriese Geslachten.
De jongste uitgave in deze reeks is nummer 35, dateert van 2003 en is gewijd aan de familie Schenk. De eerste volledige stamboom in druk verscheen in 1962 bij Westfriese Families (familie Donker). Nummer 21 uit 1983 (familie De Greeuw) is de eerste uitgave die Klaas coördineerde.
Vele families volgden, mede dankzij de begeleiding van Klaas. Binnen het bestuur was hij voorts de man die jarenlang de notulen van de bestuursvergadering verzorgde.
Bij zijn terugkeer eind 1977 bestond het bestuur uit P.C. Avis (voorzitter), A.J. Wit uit Hoorn (secretaris/redacteur), M.A. Haas uit Egmond aan Zee (penningmeester), P.A. Boon uit Wijdenes (hoofdredacteur), K. Blauw uit Haarlem (redacteur), J.W. Joosten uit Alkmaar (redacteur), K.A. Visser-Molenaar uit Hoorn, F.G. Schneiders-Swart uit Hoogkarspel, ir. C. Stapel uit Stiphout en J.H.N.W. Raat uit Heiloo.

Voorzitter
Als waarnemer nam Klaas Bant in 2004 het voorzitterschap op zich. Hij nam deze taak over van Piet Boon die na de viering van het 50-jarig bestaan van Westfriese Families in het najaar van 2004 afscheid nam. Het waarnemend voorzitterschap heeft Klaas dus bijna vijf jaar bekleed.
Klaas heeft op meer terreinen zijn sporen verdiend. Gedurende elf jaar was hij voorzitter van het Westfries Genootschap. De opvolger van Volkert J. Nobel maakte in 2005 plaats voor Ina Broekhuizen-Slot.
Zijn hele arbeidzame leven heeft Klaas in het onderwijs gewerkt. Hij kwam in 1962 als leraar aardrijkskunde bij het Westfries Lyceum in Hoorn, later omgedoopt tot Openbare Scholengemeenschap West-Friesland. Tot de vorming van het Atlas College in 1994 was hij rector van de OSG. Twee jaar later ging hij met de vut.

Achter de schermen
Zijn hele leven is Klaas in de weer met familiegeschiedenis, ook buiten Westfriese Families. "Een boeiende hobby, waar nooit een einde aan komt."
Als voorzitter wordt hij opgevolgd door Harold Bos uit Alkmaar, bestuurslid van het Westfries Genootschap.
Achter de schermen blijft Klaas actief voor Westfriese Families.
Klaas, tot zover bedankt.

Ed Dekker


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap