Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Suus Messchaert-Heering stopt na 23 jaar met Westfriese Families

Stichting Westfriese Families heeft afscheid genomen van Suus Messchaert-Heering uit Enkhuizen als bestuurslid. Dat gebeurde in de bestuursvergadering van 20 oktober 2007 in het Timmermansgildehuis te Hoorn.

Suus-Messchaert-Heering in de bloemen bij haar afscheid
Suus-Messchaert-Heering in de bloemen bij haar
afscheid. (foto Ed Dekker)

Suus vindt het mooi geweest. Ze heeft liefst 23 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. In 1984 kwam Suus in het bestuur, aldus waarnemend voorzitter Klaas Bant in een toespraakje.
In al die jaren heeft zij zich intensief beziggehouden met genealogie. Ook eerder al.
Zes uitgaven in de reeks Westfriese Geslachten van Stichting Westfriese Families heeft Suus verzorgd, te weten Dekker (verschenen in 1982), Sietses/de Vries (1984), Mazereeuw (1985), Speets (1989), Botman (1990) en Schenk (2003).

Voor het vele werk dat zij heeft verricht voor het in stand houden van de West-Friese cultuur in het algemeen en voor Stichting Westfriese Families in het bijzonder, mocht Klaas als voorzitter van het Westfries Genootschap haar in 1999 benoemen tot Lid van Verdienste van het Westfries Genootschap.

Suus heeft ook vele publicaties op haar naam staan betreffende uiteenlopende facetten van de geschiedenis van Enkhuizen. Een boek over boerderijen in Enkhuizen staat op stapel.
"Suus kan en doet veel meer", aldus Klaas.
"Ze kantklost, ze heeft een eigen West-Friese kap gemaakt, ze borduurt, breit kralen."

Met veel woorden van dank heeft Westfriese Families afscheid genomen van Suus Messchaert-Heering als bestuurslid.

Ed Dekker, secretaris Stichting Westfriese Families.


© 1954-2019 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap